Ordliste for kreditforsikring og kreditstyring

Brev A

AFL (akkumuleret første risiko)

Brev B

Begunstiget
Betalingshindring
Betalingsmisligholdelse
Betalingsudsættelse
Bonus/malus

Brev D

Debitor
Dækning uden forudgående kreditvurdering
Dækningsprocent

Brev E

Each and every loss
Erstatning

Brev F

Forfaldsdato
Forsikret omsætning
Forsikret tab
Fuldmagt

Brev I

Indberetning om for sen betaling
Inkasso
Inkassobureau
Insolvens
International handel

Brev K

Karensperiode
Kommerciel risiko
Konsignation
Kontant mod dokumenter (CAD)
Kreditafgørelse
Kreditfacilitet
Kreditforsikring
Kredittid
Kreditvurdering
Køber

Brev L

Levering

Brev M

Maksimalt erstatningsansvar
Minimumspræmie

Brev N

Non qualifying loss

Brev O

Offentlig køber
Ordrer til levering

Brev P

Police
Politisk risiko

Brev R

Regres
Risiko i forbindelse med naturkatastrofer

Brev S

Salgsaftale
Selvvurdering (DCL)
Sikkerhed

Brev T

Tidsbegrænset dækning
Tilgodehavende
Transport af retten til erstatning
Tvist

Brev U

Udenretslig inkasso
Udestående beløb

Brev

Årsag til tab