Vores CSR-forpligtelser

I 75 år har Cofaces vigtigste mission været at gøre det lettere for virksomheder at handle sammen og at skabe vækst. Men hvordan? Ved at tilbyde virksomhederne beskyttelse og hjælp til at træffe de rigtige kreditbeslutninger. Med denne støtte til B2B-udvikling følger et ansvar – og det ansvar er kernen i Cofaces ledelse, daglige drift og kommunikation. Hos Coface tror vi på, at handel fremmer det gode i verden, og vi ønsker at bidrage aktivt til det.

Coface-koncernen har i mange år været engageret i erhvervsspørgsmål, miljøsager og samfundsmæssige anliggender. I 2003 underskrev vi FN's Global Compact, og det betyder, at koncernen inden for sin indflydelsessfære støtter Compacts 10 vejledende principper om menneskerettigheder, internationale standarder på arbejdsmarkedet og initiativer til bekæmpelse af korruption.

Coface har kortlagt ikke-finansielle risici siden 2018, så vi kan agere ansvarligt.

Cofaces CSR-strategi: indarbejdet i vores udviklingsplan

"Vores CSR-strategi er organiseret omkring tre hovedprioriteter. Coface er:

 • Et ansvarligt forsikringsselskab: Vi vil gerne bruge vores kerneaktiviteter til at skabe en mere bæredygtig verden.
 • En ansvarlig arbejdsgiver: Vores mål er at støtte medarbejdernes engagement og karriereudvikling og have en større indflydelse på samfundet.
 • En ansvarlig virksomhed: Vores vigtigste mål er at gøre en aktiv indsats for at reducere vores miljøaftryk. 

"Disse søjler hviler på et fælles grundlag, som er grundet af vores fælles kultur. Her er etik og overholdelse af interne og eksterne regler i centrum. Som en del af dette, stræber Coface efter at informere Cofaces interessenter regelmæssigt. Det sker blandt andet via interne arrangementer og udgivelser. Engagement og årvågenhed hos den enkelte er altafgørende, når vi skal forfølge og opfylde vores strategi"
Carole Lytton, Group General Secretary

Coface har kortlagt de vigtigste prioriteter i sin CSR-strategi i forhold til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Koncernen har prioriteret 11 af de 17 verdensmål, som er udvalgt på grund af deres relevans for Cofaces forretning, ledelsen af medarbejderne og virksomhedens engagement i almennyttigt arbejde.

Vi påvirker kulturen

Vi sikrer åbenhed, compliance og støtte til medarbejderne med tydelig ESG-ledelse, kommunikation og aktiv involvering i hele koncernen. 

Et ansvarligt forsikringsselskab: CSR-målsætninger er indarbejdet i vores aktiviteter

 • Koncernens miljøpåvirkning er inkluderet i Cofaces handelspolitik: Coface inddrager CSR i sin vurdering af landerisici og risikoen for misligholdelse hos debitorerne. Derudover afprøver Coface en metode til at måle miljøpåvirkningen hos de debitorer, der udgør den forsikrede eksponering. Med dette værktøj vil Coface kunne styre i retning af mere miljøansvarlige aktiviteter.
 • Coface har indført retningslinier, der beskriver virksomhedens beslutning om at undgå uetiske og/eller uansvarlige forretningsaktiviteter. Virksomheden har forpligtet sig til at stoppe eller reducere sine kreditforsikrings-, single risk- og obligationsforretninger inden for termisk kul.
 • Coface har besluttet at øge sin støtte til finansiering og implementering af langsigtede ESG-projekter via sine Single Risk-forsikringsløsninger. Coface har til hensigt at fordoble støtterammen til ESG-projekter på verdensplan til minimum 400 mio. kr. i udestående forpligtelser inden udgangen af 2025 (sammenlignet med midten af 2022).
 • Coface har forpligtet sig til at reducere CO2-aftrykket i sin investeringsportefølje med 30 % (børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer) inden 2025 (sammenlignet med 2020) for Scope 1 og 2. I denne sammenhæng har Coface underskrevet FN's PRI (FN's principper for ansvarlig investering) i 2023 og forbereder sig på at blive medlem af FN's Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA). Dette er en del af en struktureret tilgang for at omstille koncernens investeringsportefølje og opnå CO2-neutralitet inden 2050.

Code of Conduct

Hos Coface overholder vi de højeste standarder for etik og professionel adfærd, uanset vores opgaver eller stillinger. Vores adfærdskodeks guider os i den måde, vi driver forretning på rundt om i verden.

Download vores etiske retningslinjer

En ansvarlig arbejdsgiver

 • Mangfoldighed og inklusion er centrale dele af Cofaces HR-strategi. Vores medarbejdere repræsenterer 80 forskellige nationaliteter fordelt over 58 lande. Vi gennemfører adskillige initiativer, der skal fremme et mangfoldigt og inkluderende miljø for medarbejderne (ligeløn, ingen diskrimination med hensyn til køn, handicap, LGBT+ etc.).
 • Coface har også iværksat en politik for at tiltrække og fastholde talenter og mere generelt for at engagere medarbejderne. Virksomheden undersøger regelmæssigt medarbejdernes engagement og trivsel, så vi kan fortsætte vores fremskridt på disse to områder.
 • Vi udvider løbende vores medarbejderudviklingsprogrammer ved hjælp af erhvervsakademier, mentor- og reverse-mentoring-programmer samt international eller intern mobilitet.

En ansvarlig virksomhed, der er fast besluttet på at reducere sit miljøaftryk

 • Ud over at måle vores CO2-aftryk har vi indført et system til at reducere dette aftryk, så virksomheden kan overgå til lavemission. Reduktionsplanen, som er udarbejdet i samarbejde med Cofaces forskellige virksomhedsområder, er organiseret omkring tre prioriterede områder: investering, kompensation og drift. Efter planen vil vi opfylde målet om CO2-neutralitet i 2050.
 • Hvad angår Cofaces daglige drift, vil planen have indflydelse på alle afdelinger i koncernen: Vi vil især begynde at foretage mere ansvarlige indkøb og digitale praksisser. Planen vil også fokusere på pendling, forretningsrejser, Cofaces bilpark... og endda kontorlokaler.
 • Vi har allerede iværksat de første initiativer til at reducere CO2-udledningen på områder som styring af bilparken, rejser og koncernens ejendomsadministration.