Betalingshindring

Risiko som følge af en begivenhed, der finder sted uden for sælgers land, eller en beslutning truffet af udenlandske myndigheder, som forhindrer eller forsinker overførslen af beløb, der er betalt af køber.

Tilbage til ordlisten

En fleksibel kreditforsikring til SMV’er med salg i Danmark og udlandet