Beskyttelse af personoplysninger

Coface Gruppen er forpligtet til at opretholde fortroligheden af den data, vi har fået adgang til gennem vores virksomhed, samt at overholde gældende love og regler vedrørende behandling af personoplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger i EU er reguleret af den generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679) (GDPR), som trådte i kraft i 2016 og efter en toårig overgangsperiode blev direkte gældende lov i alle EU-medlemsstater den 25. maj 2018, uden at kræve implementering af EU-medlemsstaterne gennem national lovgivning.

GDPR er blevet indført i dansk lovgivning ved den danske databeskyttelseslov den 17. maj 2018, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Coface-koncernen har implementeret strenge politikker, kontroller og compliance-overvågning for at sikre, at personoplysninger opbevares og bruges korrekt.

Du kan downloade Cofaces Beskyttelse af personoplysninger.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål om implementering af GDPR eller om dine rettigheder, kan du kontakte :

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk