Kredittid

Betalingsfrist, som du giver din køber. Denne periode kan ikke overstige den maksimale periode, der er fastsat i forsikringsaftalen.

Tilbage til ordlisten

En fleksibel kreditforsikring til SMV’er med salg i Danmark og udlandet