Årsag til tab

Situation eller begivenhed, der kan føre til et forsikringskrav. Tabsårsagen udgør en hindring for udbetaling af et forsikret krav. Forsikringsaftalen specificerer, hvilke årsager til tab der er dækket af forsikringen (kommerciel risiko, politisk risiko, risiko før levering, risiko for naturkatastrofer).

Tilbage til ordlisten

Single Risk: forsikrer politisk risiko og kreditrisiko i et komplekst projekt