Erstatning

Den erstatning, du er berettiget til i henhold til policen.

Tilbage til ordlisten

En fleksibel kreditforsikring til SMV’er med salg i Danmark og udlandet