Begunstiget

Den tredjepart, som modtager rettighederne til den erstatning, der skal betales i henhold til policen (med den forsikredes tilladelse).

Tilbage til ordlisten

En fleksibel kreditforsikring til SMV’er med salg i Danmark og udlandet