Tvist

Uenighed fra køberens side med hensyn til opfyldelse af salgsaftalen. Dette kan vedrøre betingelserne i salgsaftalen, prisen eller mængden eller kvaliteten af de solgte varer eller leverede serviceydelser. Det kan også være af regnskabsmæssig karakter.

Tilbage til ordlisten

En fleksibel kreditforsikring til SMV’er med salg i Danmark og udlandet