Kontant mod dokumenter (CAD)

Et betalingsmiddel, hvor dokumenterne repræsenterer ejerskabet til varen. For dig består det i at give disse dokumenter til din bank, som videresender dem til banken i køberens land. Den udenlandske bank, der er ansvarlig for at modtage betalingen, udleverer kun dokumenterne til køberen mod kontant betaling. Du beholder råderetten over de leverede varer, indtil de er helt betalt. Dette er ikke en bankgaranti. Banken kan kun holdes ansvarlig, hvis den ikke har fulgt dine instrukser.

Tilbage til ordlisten

En fleksibel kreditforsikring til SMV’er med salg i Danmark og udlandet