Sikkerhed

Sekundær rettighed, som køberen giver dig til at dække betaling af et tilgodehavende. Sikkerhed kan være personlig i form af en forpligtelse fra en tredjepart til at betale i stedet for den misligholdende køber (kaution, garanti) eller reel i form af rettigheder til køberens aktiver (pant).

Tilbage til ordlisten

En fleksibel kreditforsikring til SMV’er med salg i Danmark og udlandet