Salgsaftale

En kontrakt, hvor den ene part, sælgeren, overdrager ejendomsretten til et produkt til den anden part, køberen, mod betaling af den aftalte pris. Salgsaftalen anses for at være opfyldt af sælgeren, når varerne er leveret og faktureret i overensstemmelse med køberens ordre og sælgerens ordrebekræftelse, forudsat at aftalen er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og der ikke er nogen tvist.

Tilbage til ordlisten

En fleksibel kreditforsikring til SMV’er med salg i Danmark og udlandet