Juridiske informationer

Dette website udgives Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), filial i Danmark, Jens Ravns Vej 11 C - 7100 Vejle Denmark som er en filial av Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (“Coface”), et  aktieselskab med en registreret kapital på 137.052.417,05 EUR. Virksomheten har sit hovedkontor på adressen 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois-Colombes i Frankrig. Virksomheden er registreret i handelsregisteret Nanterre RCS under nummer B 552 069 791.

Juridiske informationer

Dette website er hostet af Platform.sh, 131 Boulevard de Sébastopol, 75002 Paris - France.

Tel: +45 7641 9260
Email adresse: nordics@coface.com
Postadresse: Jens Ravns Vej 11 C - 7100 Vejle Denmark

Coface er i sin egenskab af forsikringsselskab autoriseret og overvåget af det franske Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 Rue Taitbout, 75009 Paris, Frankrig) og i Danmark af Finanstilsynet (Strandgade 29 1401 København K).

Når du tilgår og anvender dette website, accepterer du denne juridiske meddelelse.

 

Websitets indhold og informationstilgængelighed

Dette website indeholder information om Coface og de produkter, som virksomheden tilbyder.

Denne information er udelukkende til orientering og skal ikke anses for at have nogen kontraktmæssig værdi.

Coface gør alt for at sikre, at de oplysninger, der offentliggøres på dette website, er nøjagtige og opdaterede, og forbeholder sig retten til at korrigere indholdet til enhver tid og uden varsel. Coface kan dog ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændige, eller at de ikke er blevet ændret af en tredjepart (f.eks. via indtrængning eller virus).

Coface påtager sig intet ansvar for skader, tab eller udgifter af nogen art som følge af adgangen til og/eller brugen af dette website eller de oplysninger, det indeholder.

Coface vil gøre sit bedste for at facilitere og opretholde alle services på dette website.

Coface kan ikke holdes ansvarlig, hvis en eller flere af følgende situationer forekommer:

  • midlertidig afbrydelse af flere minutters varighed for at opdatere visse filer
  • driftsproblemer eller midlertidig afbrydelse af disse services, som ligger uden for vores kontrol, særligt i tilfælde af nedbrud i el- eller telekommunikationstjenester
  • midlertidig afbrydelse af services ved behov for udvikling eller vedligeholdelse
  • fejl eller funktionsfejl på internetnetværket i forbindelse med overførsel af meddelelser eller dokumenter.

 

Intellektuel ejendomsret

Alle komponenter på dette website (særligt tekst, grafik, logoer, fotos og andet visuelt indhold eller lyde) sammen med deres design og layout tilhører Coface.

Coface tillader udelukkende adgang til og brug af dette website til rent personlige, ikke-kommercielle formål.

Enhver reproduktion, repræsentation, distribution, udtrækning, helt eller delvist, af nogen af de elementer, der vises på dette website, i ethvert medie eller i forbindelse med enhver proces, såvel som salg, videresalg eller overførsel til tredjepart, uanset metode, er forbudt, medmindre Coface på forhånd udtrykkeligt har tilladt det. Manglende overholdelse af dette udgør forfalskning, der kan give anledning til civilretligt og strafferetligt ansvar for den ansvarlige.

Andre kendetegn, særligt virksomhedsnavne, handelsnavne, varemærker og domænenavne, der er gengivet på websitet, tilhører Coface eller tredjeparter. Enhver gengivelse uden udtrykkelig tilladelse kan medføre erstatningsansvar for ophavsmanden.

 

Databeskyttelse

Coface beskytter de personoplysninger, som vi indsamler og behandler, med strenge politikker, kontroller og tilsyn for at sikre, at dataene opbevares og anvendes korrekt, sådan som det er beskrevet i erklæringen om databeskyttelse.

 

Cookies

Når du besøger denne hjemmeside, kan der automatisk blive installeret en cookie i din browser. For mere information, læs venligst vores cookiepolitik.

 

Links

Dette website indeholder links til websites, der administreres af tredjeparter. Coface kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle resultater af brugen af disse links.

 

Sikkerhed

Det er dit eget ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger som at anvende opdateret antivirussoftware for at beskytte dine data og/eller software og/eller hardware mod virus.

Coface fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på grund af virus.