Single Frame: en fleksibel forsikring, der dækker risici ved kontinuerlig handel

Single Frame dækker politiske risici og kreditrisici, der er individuelt tilpasset.

Single Frame kan dække risikoen ved selv de mest komplekse løbende transaktioner

Single Frame giver dig forsikring mod politiske risici og manglende betaling i forbindelse med udførelse og sikring af dine løbende transaktioner ved hjælp af en dedikeret, forenklet arkitektur til effektiv administration. Det er en skræddersyet, bindende police for transaktioner, der falder uden for standardrammerne for en kreditforsikring.

 • Fleksibilitet

  Du bevarer kontrollen over, hvilke købere der skal under behandling, og hvilke typer risici der skal dækkes (politiske, kommercielle eller begge dele).

 • Frihed

  Du kan frit vælge, hvilke kommercielle transaktioner du vil have dækket (du overlader ingen debitorer til os). Du kan få dækket flere kontrakter.

 • Beskyttelse med mellemlang/lang horisont

  Forsikringsperioden kan være op til 5 år (privat eller offentlig køber).

 • Skræddersyet tilgang

  Hver sag analyseres individuelt med skræddersyede priser. Vi følger en standardiseret, konkurrencedygtig honorarordning, der afhænger af landerisikoen og køberrisikoen.

 • Bindende

  Single Frame-tilbuddet er gyldigt i 3 måneder. Dækningen er uigenkaldelig i hele transaktionsperioden.

Hvilke riskofaktorer er dækket?

Kontrakter og finansiering af en privat virksomhed

For en kontrakt og finansiering med en privat køber tilbyder vi forsikring mod følgende risici:

 • Manglende betaling og insolvens
 • Uretmæssig indfrielse af garantier
 • Annullering af kontrakt
 • Valutarestriktioner 

Forsikringer af en offentlig køber

For en kontrakt med en offentlig køber tilbyder vi forsikring mod følgende risici:

 • Annullering af kontrakt
 • Ensidig opsigelse af kontrakter
 • Uretmæssig regres i forhold til garantier
 • Uretmæssig indfrielse af garantier
 • Valutarestriktioner 

Kom hurtigt i gang – selv før du underskriver dine handelskontrakter!

 • Du angiver alle parametre for den transaktion, der skal dækkes, når du kontakter os med dine forsikringsbehov.
 • Hvis du bliver godkendt, modtager du inden for få dage et bindende tilbud, der gælder i 3 måneder, og de tilhørende priser.
 • Nu kan du trygt underskrive kontrakten med din kunde. Samtidig giver du os besked om, at du accepterer forsikringstilbuddet, og så sender vi dig policen for Single Risk til underskrift.
 • Når din aftale er oprettet, er den bindende under hele transaktionen. Du er dækket ind, uanset hvad der sker!
 • Bagefter kan du frit bede os om nye forsikringstilbuddet. 
 • Rammeaftalen for Single Frame gælder for en periode på 1 år og forlænges automatisk.

Hvad koster en Single Frame-forsikring?

Single Frame er en police med en dedikeret, forenklet arkitektur til effektiv styring af de forskellige risici og udfordringer ved dine løbende transaktioner.

Den fastlægger særligt rammerne for de transaktioner, der skal dækkes, de risici, du vil have dækket, og den type ordning, du ønsker.

Du bruger den, når du har brug for det. 

Præmierne fastsættes, hver gang garantien benyttes, for et minimumsbeløb på 3.000 kr.

Politisk risiko

*obligatorisk felt

Eks: navn@virksomhed.com

legend

Ofte stillede spørgsmål

Se også