Politisk risiko

Risiko for manglende betaling på grund af en politisk begivenhed i købers hjemland.

Tilbage til ordlisten

Single Risk: forsikrer politisk risiko og kreditrisiko i et komplekst projekt