Xavier Durand: "Vi er på vej mod en verden, der er sværere at forudse" - Del 2

I en mindre forudsigelig verden er kreditforsikring blevet vigtigere end nogensinde, hævder Xavier Durand, CEO for Coface, i fortsættelsen af sit omfattende interview.

Hvor langt kommer normaliseringen af virksomheders insolvens gå?

 

Det er meget svært at forudsige, for når politikere og centralbanker griber ind, er det baseret på et usikkert rammeværktøj som er: at holde inflationen i skak og samtidig sikre, at der ikke skabes en alvorlig recession. 

Det afgørende spørgsmål er, hvor langt det rækker, for det tager tid at overføre pengepolitikken til realøkonomien. Det er nu 18 måneder siden, at renten blev hævet, og inflationen er først lige begyndt at falde igen. Målet er at sikre en blød landing, men i virkeligheden ser vi, at den globale vækst aftager til 2,2 % i 2024, hvilket er relativt lavt historiks set.

 

Hvordan ændrer adgangen til finansiering sig?

Virksomheder har haft adgang til billig finansiering i årevis. Lige nu er finansieringen dyrere og volumenerne mindre. Virksomhederne har nydt godt af statslig støtte under de seneste kriser, men her er et spørgsmål: Har de benyttet lejligheden til at revidere deres forretningsmodel? Eller lever de stadig på lånt tid og er ude af stand til at tilbagebetale deres gæld alene ved hjælp af cash flow? Det handler om at vide, hvilke virksomheder der falder i hvilken kategori.

Omkring to tredjedele af lånene med statsgaranti er stadig udestående, så det er stadig en form for støtte sammenlignet med de nuværende finansieringsvilkår. Fra næste år vil de såkaldte "zombie-virksomheder" dog stå over for en refinansieringsmur, som nogle af dem vil få svært ved at komme igennem. Markedslogikken vil igen tage over, og der opstå nye vindere og tabere fra krisen.

"Vi ser en mur af gæld, der forfalder i 2025."

Ganske vist er virksomhedernes marginer og pengestrømme stadig sunde, så det tager tid at stramme pengepolitikken i et miljø, hvor udgangspunktet er positivt. Det gælder især, fordi virksomhederne har sikret sig finansieringskilder gennem flere år til meget lave renter.

Vi ser en mur af gæld, der forfalder i 2025. Alt vil afhænge af tempoet i normaliseringen. Indtil videre er antallet af konkurser i Frankrig stadig tæt på det årlige gennemsnit fra før Covid på omkring 50.000 om året.

 

Skal vi være bange for den investeringsmur, der ligger foran os i den grønne omstilling?

Investeringerne i dekarboniseret energi er steget kraftigt i de senere år og ligger nu på lige under 2 billioner dollars på verdensplan. Men dette tal er stadig langt fra nok, hvis vi ønsker at holde trit med Paris-aftalen. Det er mere end dobbelt så meget, som der skal investeres hvert år frem til 2030. Efterslæbet er stadig enormt, især fordi det skal finansieres under langt mere restriktive betingelser end tidligere.

Alle økonomiske aktører skal hjælpe, og det kan kun ske i fællesskab: Regeringerne, selvfølgelig, som skal sikre en passende skatte- og lovgivningsramme, men også husholdninger og virksomheder.

 

 

Er virksomhederne i stand til at klare disse forandringer?

Det er en kompliceret overgang, og selv om virksomhederne ikke ventede til 2023 med at vedtage politikker for virksomhedernes sociale og miljømæssige ansvar (CSR), har klimaudfordringerne fået en helt ny dimension i de senere år. Klimaindsatsen skrider frem, og der indføres regler og klassifikationer, men rammen som helhed er meget kompleks.

Når det gælder den grønne omstilling, er det ikke alle brancher, der er lige vigtige. Nogle brancher - som f.eks. byggebranchen - er på forkant: De er blevet presset til at handle, især på grund af lovgivningen. I andre brancher bliver den økonomiske model alvorligt udfordret, f.eks. i bilindustrien, som er i gang med at genopfinde sig selv.

Bortset fra interessenterne er hver virksomheds situation naturligvis unik. Men alle virksomheder er i gang med at omstrukturere for at håndtere disse komplekse spørgsmål, der påvirker den kultur og de kompetencer, de skal (gen)udvikle. Samtidig skal de være i stand til at opfylde de nye lovgivningsmæssige standarder, som bliver mere og mere krævende.

Situationen er endnu sværere at forstå for virksomhederne, da rammerne stadig er langt fra stabiliserede på internationalt plan. Og det kræver en aftale mellem lande, et mål, der ikke umiddelbart ligger like for.

Men der er en anden side af medaljen: Den grønne omstilling vil også skabe muligheder, såsom nye typer af jobs, nye markeder og ny teknologi. Økonomien er i konstant udvikling, og den grønne omstilling giver grobund for nye løsninger.

 

Hvad gør Coface med hensyn til virksomhedens sociale ansvar?

Cofaces CSR-strategi er baseret på tre hovedprioriteter: som arbejdsgiver, som kreditforsikringsselskab og som en organisation, der er forpligtet til at reducere sit eget fodaftryk.

Som forsikringsselskab har vi en investeringsportefølje på 3 milliarder euro, og vi har udviklet regler for, hvordan vi investerer den ansvarligt. Vi beregner CO2-belastningen, og vi sørger for, at den hele tiden bliver mindre. Vi udelukker forskellige typer af virksomheder - afhængigt af deres klassificering (f.eks. forurenende/uetiske industrier) - og porteføljens ESG-rating (miljø, social og governance) forbedres år for år.

Vores handelspolitik betyder også, at vi begrænser eller reducerer vores engagement i industrier relateret til fossile brændstoffer og uetiske sektorer (især våben, der er forbudt i henhold til Ottawa-konventionen, hazardspil, truede arter osv.)

 

Vi er også opmærksomme på den måde, vi administrerer vores forretning på: Vi reducerer vores kontorplads, skærer ned på forretningsrejser og reducerer det samlede antal pendlerrejser takket være omfattende brug af fjernarbejde.

Sidst, men ikke mindst, har vi besluttet at fordoble den støtte, vi giver til ESG-projekter inden 2025 i forbindelse med vores Single Risk-forsikringsløsninger (vedvarende energi, beskyttelse af naturlige miljøer, sundhed osv.)

Som en ansvarlig arbejdsgiver er vi i gang med at udvikle en Coface HR-politik for at sikre vores medarbejderes trivsel. Og hvordan? Ved at skabe en inkluderende og mangfoldig ramme, der hjælper medarbejderne med at udvikle sig. Det er nøglen til succes for vores teams, som består af over 80 nationaliteter i 58 forskellige lande. Vi måler systematisk medarbejdernes engagement og følger op med handlingsplaner, for eksempel ved at udvikle karrieremuligheder gennem international eller funktionel mobilitet, eller ved at udvikle specifikke uddannelsesplaner for vores bedste talenter, især ved at bruge interne akademier, der har til formål at opgradere færdigheder. Derudover gennemfører vi en række initiativer for at fremme mangfoldigheden i Coface, herunder ligestilling mellem kønnene. Vi gør alt, hvad vi kan, for at opnå ligeløn på kort sigt og for at øge andelen af kvinder i den øverste ledelse: Vi sigter mod 40% kvinder i 2030, et mål vi allerede er på vej til at nå, da 36% af seniorlederne i øjeblikket er kvinder.

 

Hvordan ændrer kreditforsikringens rolle sig i disse udfordrende tider?

Verden er blevet mere kompleks og mindre forudsigelig. Vores rolle er nu mere end nogensinde at hjælpe vores kunder med at navigere trygt og sikkert gennem disse urolige vande. Vores arbejde består typisk af risikoforebyggelse, erstatning og inddrivelse af ubetalte tilgodehavender.

Vi kortlægger virksomheders kreditrisici, hvilket er endnu vigtigere i dag med de store forandringer, der sker i samfundet. Vi har opbygget en unik infrastruktur til at gøre netop det. Den spænder fra økonomiske analyser af sektorer og lande til indsamling af hårde data fra store balancer og resultatopgørelser. Vores informationsdatabase overvåger 188 millioner virksomheder i 200 lande. Vores data, eksperter og teknologisystemer er baseret på det nyeste inden for kunstig intelligens, hvilket alt sammen bidrager til vores ekspertise inden for risikoanalyse. Det er en profession, der kræver investeringskapacitet, virksomhedsstørrelse, erfaring og data.

I praksis udvikler vi scorings- og monitoreringsværktøjer til virksomheder, så vores kunder kan overvåge deres egne kunder. En af grundene til, at vores tilbud er vokset, er, at vores tjenester er brugervenlige for vores kunder. De skal kunne få adgang til vores data hurtigt. For fem år siden tog det en uge at udstede en garanti, i dag tager det kun et par timer. Konnektivitet er også en prioritet, og den skal være optimal.

I tre år har vi udviklet en række informationstjenester, der supplerer og skaber synergi med vores kreditforsikringsvirksomhed. Vores data, som også bruges til at analysere vores egne kreditforpligtelser, hjælper vores kunder med at overvåge risikoen hos leverandører og kunder. Det er nyttigt til at finde handelspartnere fra start til slut.

For små og meget små virksomheder, der ikke offentliggør så mange data som større virksomheder, er vi nødt til at styre risikoen med færre oplysninger. At forbedre den service, vi giver dem, er et langsigtet arbejde, hvor vi gør fremskridt døgnet rundt takket være de mange tilgængelige data og ny teknologi. Vi er nødt til at give dem en enkel og effektiv løsning, og denne tilgang udnytter teknologi, jura og risikoanalyse. Og sidst, men ikke mindst, skal man finde de rigtige distributionskanaler for at holde balancen mellem den tid, der bruges på salg, og prisen på tjenesten.

 

Hvad er det langsigtede potentiale for kreditforsikring?

Der er ikke mange af os i denne meget krævende branche. Samtidig er det vigtigt for virksomheder at have et overblik over deres kreditrisiko på verdensplan: Det anslås, at en fjerdedel af alle konkurser på verdensplan er forbundet med gældsproblemer. Derfor spiller vi en vigtig rolle i at hjælpe virksomheder med at forebygge risici gennem kreditforsikring eller ved at levere data. Vi har også en factoringforretning i Tyskland og Polen, og vi støtter factoringvirksomheder andre steder.

Først og fremmest er vi fokuseret på forebyggelse. Kreditforsikring er ikke et dyrt produkt: Det repræsenterer nogle få tiendedele af en virksomheds omsætning. For at skabe balance mellem præmier og erstatninger skal man finde det optimale forhold mellem salgsprisen for tjenesten og det risikoniveau, man er villig til at tage. Alt dette betyder, at vi beskæftiger os med veldesignede transaktioner mellem forsikringstager og forsikringsselskab. De gode resultater i begyndelsen af året skyldes i høj grad vores gode risikostyring og forebyggelse.

Forfattere og eksperter

Gå mere i dybden med den fulde landerisikovurdering

France

 

A3 A3

Se vores løsning