Undersøgelse af franske virksomheders betalingsadfærd i 2023

Download dokument(er)

Længere og hyppigere betalingsforsinkelser, der går ud over små virksomheder.

I 2023 har 97 % af de franske virksomheder tilbudt deres kunder betalingsfrister på gennemsnitligt 48 dage.

På trods af dette har 82 % af virksomhederne registreret forsinkede betalinger fra deres kunder i løbet af de sidste 12 måneder. De fleste angav, at betalingsforsinkelser forekom hyppigere og i længere perioder end forrige år. Forværringen i virksomhedernes betalingsvaner afspejles i konkurstallene, hvor der er observeret en klar stigning siden starten af året, hvilket endda ligger højere end før covid-19-pandemien.

 

Betalingsfrist: en veletableret praksis

I Frankrig er det meget almindeligt at forlænge betalingsfristen: 97 % af virksomhederne tilbyder denne service til deres kunder, uanset sektor og virksomhedens størrelse. Den gennemsnitlige frist er på 48 dage, hvilket er betydeligt længere end det, der tilbydes i Tyskland (32 dage) eller endda i Polen (46 dage), men stadig meget lavere end det, der tilbydes i Kina (81 dage) og resten af Asien (66 dage).

Et bevis på, at denne praksis er udbredt i Frankrig, er, at selvom meget små virksomheder ikke er lige så tilbøjelige til at forlænge betalingsfristen, gør 95 % af dem det faktisk alligevel. Betalingsfristerne er dog kortere. For eksempel tilbyder 35 % af dem betalingsfrister på under en måned, sammenlignet med omkring 10 % for andre virksomhedsstørrelser.

 

Betalingsforsinkelser: Situationen er ved at blive alvorlig, og MSV'er og SMV'er er hårdt ramt

82 % af virksomhederne har oplevet betalingsforsinkelser i 2023. Det sker hyppigere end i Polen (61 % af virksomhederne), Tyskland (76 %) og Asien (57 %), hvor betalingsfristerne er længere, men forsinkelserne sker sjældnere.

Virksomhedens størrelse er en vigtig faktor, der påvirker forsinkede betalinger. 70 % af MSV'erne og SMV'erne angav, at der var kommet flere betalingsforsinkelser, mod 'kun' 53 % af de mellemstore og store virksomheder. Desuden meldte de fleste MSV'er og SMV'er om hyppigere betalingsforsinkelser end i 2022. 54 % af MSV'erne oplevede betalingsforsinkelser på over en måned, og næsten 20 % nævnte endda betalingsforsinkelser på mere end to måneder. Dermed er den gennemsnitlige betalingsforsinkelse på 42 dage for MSV'er, sammenlignet med 38 dage for SMV'er og 'kun' 26 dage for større virksomheder. Resultaterne er endnu mere bekymrende, eftersom halvdelen af MSV'erne angav, at forsinkede betalinger har en 'meget vigtig' eller 'alvorlig' indvirkning på deres likviditet.

Blandt de nævnte årsager angav 27 % af respondenterne deres kunders økonomiske vanskeligheder som årsag til betalingsforsinkelser, og omkring 41 % af dem mistænker, at kunderne bevidst holder igen af hensyn til likviditeten.

 

Antallet af konkurser er stigende i Frankrig

Efter at have ligget på et meget lavt niveau indtil midten af 2022, vendte antallet af virksomhedskonkurser tilbage til niveauet fra før covid i slutningen af sidste år. Der blev registreret 39.098 konkurser i løbet af årets første 9 måneder, hvilket svarer til 34 % mere end 2022 og 4,5 % højere end i 2019.

Denne dynamik påvirker alle sektorer. Der var flest konkurser blandt virksomheder med en omsætning på mindre end 250.000 euro en stigning på 8 % sammenlignet med perioden januar-september 2019), og virksomheder med en omsætning på mere end 10 mio. euro har også oplevet betydeligt flere konkurser end i tiden før pandemien (+8 %).

Tendensen forventes at fortsætte i de næste par kvartaler, hvor indtjening og cashflow er under pres på grund af restriktiv finansiering, en mere begrænset efterspørgsel og stigende omkostninger.

 

Månedlige virksomhedskonkurser 

 

Udsigt til ringere økonomi og flere risici

90 % af de adspurgte virksomheder forventer, at økonomien forværres, eller at aktiviteten i bedste fald forbliver stabil i Frankrig og på verdensplan. Denne forventning deles af virksomheder i alle størrelser.

På trods af de vedvarende begrænsede vækstudsigter for Frankrig og EU i 2024 er disse to markeder stadig meget populære blandt eksportvirksomheder (72 % for Frankrig og 60 % for EU), som ser dem som de bedste muligheder for deres forretning næste år.

I en tid med usikker global geopolitik, der er befordrende for nearshoring  og friendshoring, rapporterede 12 % af de adspurgte virksomheder, at de allerede havde flyttet mindst et par af deres aktiviteter. 84 % af de virksomheder, der allerede har flyttet eller vil flytte en del af deres aktiviteter, planlægger at gøre det i Frankrig.

Forfattere og eksperter

Gå mere i dybden med den fulde landerisikovurdering

France

 

A3 A3

Se vores løsning