Omstilling i bygge- og energisektoren: Hvad er drivkræfterne bag vækst i en kriseramt sektor?

Stigende renter og råvarepriser, global mangel på arbejdskraft: Er byggesektoren ramt af en krise på alle fronter? Sektoren står over for mange vanskeligheder, som vi forventer vil vare ved hele året. Men der er flere muligheder for vækst, især i lyset af de voksende behov i forbindelse med energiomstillingen.

Bolig- og erhvervsejendomme: Krisen intensiveres

 

På grund af stigende renter, råvarepriser, ændringer på arbejdsmarkedet og begrænset adgang til kredit gennemgår bygge- og ejendomsbranchen en periode med stærke økonomiske spændinger i både bolig- og erhvervssektoren.

 

"Boligmarkedet står over for en dobbelt udfordring: Den hurtige rentestigning og den globale mangel på arbejdskraft. Erhvervsejendomsselskaber er til gengæld blevet påvirket af fremkomsten af hjemmekontorer - som har ført til et hurtigt fald i efterspørgslen efter kontorlokaler - og høje renter, som har ført til et betydeligt fald i antallet af hussalg," påpeger Jonathan Steenberg, økonom for Storbritannien, Irland, Norden påpegeog byggeri.

 

Disse problemer påvirker også den forskelligartede byggesektor med deraf følgende konsekvenser for rentabiliteten. Stigende bygge- og jordpriser har presset investeringspriserne i vejret, mens stigende renter reducerer kreditværdigheden for kommercielle ejendomsselskaber.

 

"Inden for GSE oplever vi et gennemsnitligt fald på 40% i kommercielle ejendomsprojekter. Det gælder for alle de lande og markeder, vi opererer i," siger Roland Paul, formand for Global Solutions & Engineering group (GSE), en global entreprenør, der har specialiseret sig i kommercielle ejendomsprojekter med nøglefærdige løsninger (design, byggeri, udvidelse, renovering, indretning): fabrikker, forretningslokaler, logistikcentre.

 

Energiomstilling: Muligheder for fagfolk i byggebranchen

De mange i Europa og USA viser, at investeringer i energiomstillingen nu er på et højt niveau og kan skabe håndgribelige muligheder eller vigtige vækstdrivere, som kan kapitaliseres.

I dag går tendensen mere i retning af renovering end nybyggeri.

Der er et stigende fokus på energieffektivitet i bolig- og erhvervsejendomme, især i forbindelse med udviklingen af industriområder, hvilket er en stor udfordring for branchen.

forklarer Abou Dembele, Head of Construction Industry & Surety Bond Risk Underwriting.

Det samme gælder for den reindustrialiseringsproces, som allerede er i gang i flere lande, også uden for de store byer. Denne tendens bekræftes af mange industrier. Mens energiomstillingen skaber store begrænsninger for byggebranchen (miljøstandarder, administrative procedurer osv.), er der mange muligheder, der åbner op for nye vækstmuligheder for aktørerne i branchen:

  • miljøvenlige byggepladser med hensyn til miljøledelse;
  • bevarelse af biodiversitet i bygge- og renoveringsprojekter;
  • brug af materialer, der reducerer CO2-fodaftrykket;
  • at tage hensyn til velfærden for de professionelle i sektoren.

  "Markedet kan blive drevet ind i en positiv dynamik. Men det vil ikke være nok blot at overholde standarderne. Byggebranchen har i dag en vigtig opgave i at rådgive kunderne, som har høje forventninger, når det gælder miljømæssige aspekter. Fra nu af kan man ikke bygge uden at tænke på, hvordan man påvirker det sociale ansvar," konkluderer Roland Paul.

Forfattere og eksperter