Økonomisk opbremsning og stigende antal konkurser: Hvad er udsigterne for virksomheder i Central- og Østeuropa?

Download dokument(er)

Antallet af konkurser i Central- og Østeuropa (CEE) steg i 2023. Den økonomiske udvikling i regionen vil fortsat have det svært i 2024.

I kølvandet på den økonomiske nedgang oplevede landene i Central- og Østeuropa (CEE) i 2023 en dramatisk stigning i antallet af konkurser. Under pandemien klarede virksomhederne sig igennem denne første periode i krise takket være statslige støtteordninger, men udløbet af disse foranstaltninger - kombineret med makroøkonomisk pres fik insolvensraterne til at stige til nye højder.

Denne økonomiske afmatning resulterede i et fald i regionens gennemsnitlige BNP-vækst fra 4,0 % i 2022 til kun 0,5 % i 2023, hvilket er den laveste vækst i dette århundrede (med undtagelse af den globale finanskrise i 2009 og COVID-19-pandemien i 2020). Tjekkiet, Estland, Ungarn, Estland og Litauen havde endda negativ vækst i 2023.

 

Stigningen i antallet af insolvensbegæringer afspejler svag økonomisk vækst

I Central- og Østeuropa steg antallet af insolvensbegæringer med 38,6 %1 fra 2022 til 2023, hvilket betød endnu et år med tocifret procensvis stigning.

Denne stigning er drevet af en kombination af interne og eksterne faktorer, der fik virksomhedernes udfordringer til at vokse. Det hænger især sammen med geopolitiske spændinger og inflationspres

forklarer Grzegorz SIELEWICZ, Cofaces chef for økonomisk research i Central- og Østeuropa.

Konsekvenserne af Ruslands invasion af Ukraine gav genlyd i hele regionen (især på grund af landets geografiske placering), fordi den påvirkede forsyningskæderne negativt og bidrog til en kraftig stigning i energipriserne. Disse eksterne faktorer - kombineret med interne udfordringer som mangel på arbejdskraft og stigende produktionsomkostninger har tynget erhvervslivet. Disse faktorer har sammenlagt ført til en markant stigning i antallet af konkurser. Især sektorer indenfor byg og anlæg samt handel er blevet ramt af bølgen af konkurser. De kæmper med mangel på arbejdskraft, lønpres og faldende efterspørgsel.

 

Vejen til økonomisk genopretning ser ud til at blive vanskelig

"Vi forventer en yderligere stigning i antallet af konkurser i 2024, omend i et knap så drastisk tempo end året før. Globalt set vil virksomhederne stadig ikke nå deres fulde økonomiske vækstpotentiale på grund af de udfordringer, de står over for i den daglige drift af deres virksomhed”, tilføjer Jarosław Jaworski, CEO for Coface i Central- og Østeuropa.

I 2024 vil erhvervsklimaet være præget af begrænset vækst i omsætning og faldende marginer. Samtidig vil eksportørerne fortsat stå over for udfordringer på grund af svag udenlandsk efterspørgsel, især fra Tyskland, som fortsat er den vigtigste handelspartner for de fleste økonomier i Central- og Østeuropa. Der er dog tegn på et forbrugerdrevet opsving i horisonten, især inden for forbrugsvarer, hvilket vil understøtte den økonomiske aktivitet i CEE-regionen. Hvorom alting er, står virksomhederne over for et stigende pres fra stigende råvarepriser og lønomkostninger, der især kommer fra en stigning i satsen for mindstelønnen i de central- og østeuropæiske lande.
 

Download hele vores analyse nu!

1 Kilde Coface

Forfattere og eksperter

Gå mere i dybden med den fulde landerisikovurdering

Se vores løsning