chinese business landcapechinese business landcape

Betalingsfristerne i Kina fortsætter med at falde, mens virksomhederne bliver mere og mere forsigtige.

Download dokument(er)

Cofaces analyse af betalingsadfærd viser, at flere virksomheder er villige til at yde kredit til deres kunder i 2023, men har reduceret den gennemsnitlige kredittid fra 81 til 70 dage.

 • Mens kredittiderne blev kortere, blev der rapporteret om flere betalingsforsinkelser i 2023. Den gennemsnitlige betalingsforsinkelse faldt dog fra 83 dage til 64 dage.
 • Den nedadgående tendens med at give meget lange kredittider (over 180 dage) fortsætter.
 • Mere end halvdelen af de adspurgte forventede, at forretningsbetingelserne ville blive bedre i 2024, selvom faldet i efterspørgslen forventes at blive mere alvorligt i år. Hård konkurrence ses stadig som den største risiko for forretningsdriften i 2024. Konkurrencen forventes dog at aftage fra 2023.
 •  

    Junyu TAN, økonom for Nordasien hos Coface, siger:

  2023 var det år, hvor den økonomiske aktivitet generelt normaliseredes efter pandemien. Det samme var tilfældet for virksomhedernes forretningspraksis med hensyn til betalingsbetingelser. Efterhånden som konkurrencen og markedspraksis normaliseredes, tog flere virksomheder initiativ til at give kunderne kredittid igen.

  Virksomhederne er dog blevet mere forsigtige og tilbyder kortere kredittider. Coface's 2024 China Corporate Payment Survey viste, at de gennemsnitlige kredittider faldt i 2023. Brugen af risikostyringsværktøjer er også blevet mere udbredt blandt virksomhederne.

  Kortere kredittider førte til en øget forekomst af betalingsforsinkelser. Men det betyder ikke nødvendigvis, at virksomhedernes likviditetssituation forværres. Hvis man lægger betalingsforsinkelser til kreditbetingelserne, faldt den samlede gennemsnitlige tid mellem køb af et produkt og betaling af en faktura - såkaldt DSO (Days Sales Outstanding) - fra 140 dage i 2022 til 136 dage i 2023. Det kan indikere en forbedring i virksomhedernes cash flow-cyklus.

  Ser vi frem mod 2024, forventer 53 % af respondenterne en forbedring af de økonomiske udsigter i takt med, at den politiske støtte øges, konkurrencen på markedet mindskes, og lagerniveauerne reduceres. En svagere efterspørgsel i 2024 bør føre til øgede offentlige udgifter for at stabilisere væksten.

   

  Betalingsforsinkelser: Der rapporteres om flere forsinkelser, men af kortere varighed

   

  62% af respondenterne rapporterede om betalingsforsinkelser i 2023, en stigning fra 40% i 2022. En stigning i hyppigheden af betalingsforsinkelser betyder dog ikke nødvendigvis en forværring af virksomhedernes cash flow. I 2023 blev betalingsforsinkelserne reduceret betydeligt, fra 83 dage i 2022 til 64 dage.

  Analysen viste også en kontinuerlig nedadgående tendens for meget lange betalingsforsinkelser (over 180 dage), der overstiger 2% af den årlige omsætning, hvilket er en indikation af en høj risiko for manglende betaling. Baseret på Cofaces erfaring blev 80% af sådanne forsinkelser aldrig betalt. Kun 33% af respondenterne rapporterede om sådanne forsinkelser, det næstlaveste niveau siden 2014.

  Byggebranchen havde fortsat de længste betalingsforsinkelser (84 dage), da ejendomsudviklere fortsat var under alvorligt økonomisk stress på grund af et svagt salg af nye boliger. Tekstilindustrien så ud til at have den højeste risiko for manglende betaling (meget lange betalingsfrister på over 2% af omsætningen). Det er dog usandsynligt, at situationen bliver bedre i 2024, da den opdæmmede efterspørgsel falder, og lønomkostningerne stiger.

  Stærk konkurrence blev nævnt som en hovedårsag til kundernes økonomiske vanskeligheder, hvilket til dels kan skyldes overkapacitet i nogle brancher. Omkostningspresset så dog ikke ud til at være en stor byrde for kinesiske virksomheder, hvilket stemmer overens med Kinas relativt lave inflationsrate.

   

  Økonomiske forventninger: Faldende konkurrence, men ugunstige udsigter for efterspørgslen

   

  Når vi ser fremad, kan øget politisk støtte øge virksomhedernes tillid. 53% af respondenterne var fortsat optimistiske med hensyn til de økonomiske udsigter i 2024. Medicinalindustrien var mest optimistisk på grund af den strukturelle efterspørgsel som følge af en aldrende befolkning. Bil- og byggesektoren klarede sig også bedre end forventet, da den politiske støtte til elektriske køretøjer og infrastrukturinvesteringer forventes at fortsætte. Tekstilsektoren var den mest pessimistiske, da den opdæmmede efterspørgsel sandsynligvis vil aftage i 2024, og lønomkostningerne vil stige.

  Stærk konkurrence blev stadig set som den største risiko for virksomhederne i 2024. Men da mange virksomheder tilbød store rabatter for at øge salget i 2023, burde konkurrencen aftage i 2024, efterhånden som lagrene reduceres. Faldet i efterspørgslen forventes dog at blive mere udtalt, da efterspørgslen efter genåbninger falder. Samtidig har husholdningernes indkomster og virksomhedernes overskud endnu ikke bidraget til at skabe nye overskud. I denne sammenhæng kan regeringerne blive nødt til at øge udgifterne for at stabilisere den samlede efterspørgsel.

   

   > Download analysen nu

   

  1 Betalingsforsinkelse refererer til perioden mellem forfaldsdatoen og betalingsdatoen, som respondenterne i gennemsnit har rapporteret.

Forfattere og eksperter

Gå mere i dybden med den fulde landerisikovurdering

China

 

B B

Se vores løsning