Construction workersConstruction workers

Udfordrende tider for husbyggere og ejendomsselskaber

Download dokument(er)

Bygge- og ejendomssektoren er en af de mest cykliske sektorer. De er følsomme over for ændringer på arbejdsmarkedet, råvarepriser og ikke mindst rentesatser og adgang til kredit, og de er i øjeblikket under pres og det ser ikke ud til at blive bedre i 2024.

Boligbyggerne ser nogle sprækker

 

Boligmarkedet står over for en dobbelt udfordring, både på udbuds- og efterspørgselssiden. De stigende renter har resulteret i en hurtig forværring af efterspørgslen, da husholdningerne ikke har råd til at købe boliger, især fordi huspriserne er steget.

Dertil kommer den globale mangel på arbejdskraft, som europæiske virksomheder siger er den største hindring for byggeriet fra 2021 til slutningen af 2023. Dette afspejles i USA, hvor antallet af ledige stillinger i byggeriet er næsten 30% højere end før pandemien, og i Japan, hvor 60% af byggevirksomhederne rapporterede om mangel på arbejdskraft i en undersøgelse fra 2022 2.

Alle disse problemer på udbudssiden har sammen med den hurtige rentestigning i de seneste to år ført til en stigning i byggeomkostningerne over hele linjen: Materialepriserne er steget, lønpresset er øget, og finansieringsomkostningerne er skudt i vejret.

 

Høje renter udfordrer erhvervsejendomsselskaber

Erhvervsejendomsselskaber - som hovedsageligt er aktive inden for erhvervssegmenter som industri, kontor og detailhandel - har været særligt følsomme over for de seneste års problemer, hvor detailsektoren har været udfordret af nedlukninger og øget onlinehandel, mens kontormarkedet stadig er ved at tilpasse sig overgangen til hybridarbejde, hvilket har ført til lavere og skiftende efterspørgsel efter kontorlokaler. I 1. kvartal 2023 var tomgangen i USA på 20,2%, det højeste niveau i over 15 år, og i Europa var den tilbage på 2016-niveau med 7,5%.

Det høje renteniveau skaber udfordringer for ejendomsselskaberne på flere måder, og den mest åbenlyse og umiddelbare effekt er et fald i både antallet af ejendomstransaktioner og deres samlede værdi. I den nuværende situation er dette allerede synligt, idet transaktionsvolumen for erhvervsejendomme i Europa er mere end halveret i løbet af det seneste år og nu er på det laveste niveau siden 2010. Dertil kommer renteomkostningerne, som er steget hurtigt i løbet af de seneste to år.

 

Udsigter for 2024: faldende boligpriser i de avancerede økonomier

Ejendomsmarkedet navigerer stadig i en hårfin balance mellem høje renter og et begrænset boligudbud.

Selvom huspriserne har tilpasset sig noget til de højere renter, har de vedvarende udbudsbegrænsninger (forårsaget af potentielle sælgere, der ikke er villige til at sælge til en lavere pris) holdt dem oppe i 2023.

Året 2024 bør markere et vendepunkt i denne dynamik, idet der forventes prisfald i de fleste avancerede økonomier (34% i Tyskland, 31% i Japan) set fra et køberperspektiv.

Samtidig tvinger det udfordrende landskab for erhvervsejendomme nogle virksomheder til at gribe til drastiske foranstaltninger, såsom at sælge ud af aktiver. I 2024 er priserne på erhvervsejendomme allerede faldet med 25% i forhold til deres højeste niveau. Der har været flere eksempler på, at prominente bygninger er blevet solgt med en rabat på over 50%, hvilket understreger den vanskelige situation, som nogle virksomheder befinder sig i i det nuværende økonomiske klima.

I 2024 forventer vi et år med blandede resultater, hjulpet på vej af en velkommen reduktion i styringsrenterne. I denne situation er der dog stadig grund til bekymring. En del af den eksisterende gæld er allerede bundet til faste renter, og udlånsmarginalerne for nye lån er de laveste i over ti år. Det presserende spørgsmål er derfor: Vil de forventede rentenedsættelser være tilstrækkelige og rettidige nok til at styrke et marked, der viser tegn på svaghed?

Download vores analyse for at få flere prognoser og sammenligne vores risikovurdering for byggeriet efter region.

[1] Kilde: ECOFIN, Coface

[2] Kilde : Statista 

Forfattere og eksperter

Gå mere i dybden med den fulde landerisikovurdering

Se vores løsning