Silicon Valley Banks kollaps fremhæver øget risiko for den finansielle stabilitet ved pengepolitiske stramninger

Den 10. marts lukkede de californiske og føderale bankmyndigheder Silicon Valley Bank (SVB) og beslaglagde dens indestående med henvisning til både illikviditet og insolvens. Dette er den største konkurs for et amerikansk pengeinstitut næstefter Washington Mutual i 2008.

Selvom banken var specialiseret i tech-startups i Silicon Valley-området, blev SVB anslået til at være den 16. største forretningsbank i USA med omkring 209 mia. USD i samlede aktiver ved udgangen af 2022.

Selvom kollapset ikke ser ud til at være systemisk, understreger det renteforhøjelsernes indvirkning på den finansielle stabilitet og den øgede risiko i den amerikanske tech-branche. Begivenhederne er også en påmindelse om, at virkningen af de pengepolitiske stramninger stadig lader vente på sig.

 

En fiasko, der tilskrives en utilstrækkeligt diversificeret kundekreds, men også den aktuelle pengepolitiske stramning

SVB har specialiseret sig i tech- og bioteksektoren. Under pandemien, da Californiens tech-industri oplevede et boom, havde SVB en betydelig stigning i indestående (+86 % i 2021) og investerede heftigt i statsobligationer og realkreditobligationer.

Denne forretningsmodel gjorde SVB sårbar over for rentestigninger på to måder: 

  • For det første har de højere rentesatser ramt bankens kunder i tech-branchen særligt hårdt. Det udløste et fald i finansiering med venturekapital og øgede likviditetsforbruget blandt tech-virksomheder. Det førte til udstrømning af SVB-kundernes midler i 2022. 
  • Derudover faldt prisen på amerikanske værdipapirer, da den amerikanske centralbank hævede renten, og det satte pres på SVB's aktiver.

SVB's svækkede økonomi og det efterfølgende tab af kundernes og investorernes tillid førte til et stormløb på banken. Den 9. marts styrtdykkede bankens aktier med ca. 60 %. Samme dag begyndte investorer og indskydere at hæve i omegnen af 42 mia. USD. Derefter havde tilsynsmyndighederne intet andet valg end at lukke SVB. Den 12. marts meddelte de, at alle indskydere vil blive beskyttet og holdt skadesløse, hvilket rækker ud over de sædvanlige lovbestemte garantier.

 

Den primære bekymring er risikoen for, at stemningen breder sig

Indtil videre virker SVB's problemer mere enkeltstående end systemiske, selvom den amerikanske bankmyndighed FDIC anslår, at amerikanske banker har 620 mia. USD i urealiserede tab. Store amerikanske banker er meget mere diversificerede end SVB. Bekymringerne går i langt højere grad på regionale banker med samme profil som SVB. Handlen med andre bankaktier, herunder First Republic Bank, PacWest Bancorp og Signature Bank, blev stoppet den 10. marts, og myndighederne meddelte den 12. marts, at de ville lukke Signature Bank, en af de vigtigste banker for kryptoindustrien.

For at dæmme op for afsmitning annoncerede de amerikanske myndigheder et nyt nødlån, der skulle sikre, "at bankerne har mulighed for at imødekomme alle deres indskyderes behov," og de erklærede, at de var parate til at håndtere ethvert likviditetspres, der måtte opstå. 

 

SVB's kollaps understreger den forhøjede risiko i den amerikanske tech-branche

Stigende renter har udhulet den lette adgang til kapital, der har drevet værdiansættelsen af startups og finansieret ambitiøse projekter i de senere år. Derudover har branchen også måttet kæmpe med faldende annonceindtægter i forbindelse med en mere udfordrende makroøkonomi. Alt dette har for nylig resulteret i flere fyringsrunder i branchen. Vi mener, at højere renter og fraværet af en stor finansieringsaktør kan skabe yderligere uro i den amerikanske tech-branche.

 

Et større dilemma for centralbanker, hvis renteforhøjelser kun lige er begyndt at få effekt

Disse begivenheder afspejler et tredobbelt dilemma for den amerikanske centralbank: Den skal opretholde stabile priser, fremme maksimal beskæftigelse, men samtidig også sikre finansiel stabilitet.  SVB's kollaps bidrog til et fald i investorernes tro på en forhøjelse på 50 basispoint ved mødet den 21.-22. marts.  Dette er også en påmindelse om, at virkningen af de monetære stramninger stadig er meget forsinkede, ikke kun fra et makroøkonomisk synspunkt, men også fra et finansielt synspunkt, hvilket udgør en endnu større risiko.

Gå mere i dybden med den fulde landerisikovurdering

Se vores løsning