Sådan bruger Coface datavidenskab til at hjælpe virksomheder

Kunstig intelligens, analyse af store datasæt, maskinlæring, prædiktiv analyse og modellering, dyb læring og billedbehandling… Coface anvender en lang række avancerede teknologier inden for datavidenskab til at udvikle nye løsninger til sine kunder.

Forretningsinformation: Sammenligning af en virksomheds finansielle nøgletal med konkurrenternes for at kunne sætte en retning for den kommercielle strategi med nogle få klik

 

Er en virksomhed mere eller mindre rentabel end sine største konkurrenter? Hvordan er virksomhedens gældskvote sammenlignet med lignende virksomheder i branchen? Hvor robust er den finansielle struktur? Cofaces Data Lab har oprettet Peer Groups for at imødekomme behovene hos kunder, der gerne vil benytte finansiel information til at vurdere deres kunde- og leverandørkæde. Løsningen er beregnet til at evaluere en virksomhed i forhold til dens konkurrenter baseret på en bred vifte af økonomiske analysekriterier, der sammenlignes i realtid.

Denne sammenligningsdatabase bygger på udtræk og behandling af mere end 5 mio. årsregnskaber fra virksomheder i alle geografiske områder og sektorer, hvor Coface er til stede. Værktøjet kan bruges til at opstille en rangliste ud fra en række kriterier, herunder rentabilitet, solvens, branche, geografisk placering, størrelsessegment …

Denne rangering af finansielle nøgletal (op til 24 nøgletal) omdannes derefter visuelt og dynamisk på URBA 360, Cofaces nye informationsplatform. Virksomheder har i dag brug for mere end blot adgang til store datakilder for at styre deres udviklingsstrategi i den rigtige retning – og derfor kan vores kunder bruge Peer Groups til at benytte nye kvalificerede data og information om relevante data, som er nemme at anvende.

 

Economic insights: Et dynamisk analysepanel og unik information, der kan bruges til at forudse risici og finde investeringsmuligheder 

 

Cofaces kunder er ofte på udkig efter data og analyser om globale økonomiske tendenser for at kunne træffe velinformerede beslutninger om deres udviklingsstrategi og håndtering af kunde- og leverandørrisici. Coface imødekommer dette behov med Economic Insights, der giver kunderne alle økonomiske oplysninger og vurderinger.

Baseret på Cofaces Economic Intelligence og Business Information Services kan denne løsning benyttes til at vurdere risici i over 160 lande og 13 sektorer. Disse dynamiske kontrolpaneler bygger på omfattende analyser af de data og målinger, der produceres af Cofaces økonomer over hele verden.

Takket være Economic Insights kan Cofaces kunder: 

  • Analysere forskellige landes økonomier for at målrette deres investeringer.
  • Hurtigere foretage tværgående analyser efter land og sektor samt sammenligne forskellige leverandører for at kunne træffe strategiske beslutninger om håndtering af forsyningskæder.
  • Vurdere politisk risiko eller makroøkonomiske forhold, der kan påvirke en virksomheds rentabilitet, og hvorvidt en forretningsbeslutning er den rigtige.
  • Måle forretningsrisici ved udvikling i specifikke regioner eller økonomiske sektorer.
  • Indlejre Cofaces resultater og vurderinger i deres egen beslutningstagning: forretningsmiljø, makroøkonomisk risiko, bankrisiko, miljørisiko, politisk og social risiko, skrøbelighedsindeks, konfliktindeks, køberrisikovurdering, betalingsindeks osv.
  • Spar tid med kvartalsvise opdateringer og datahistorik over mere end 10 år.

 

Erstantning og inkasso: Opgradering af sagsbehandling ved hjælp af teknologier til dyb læring og billedbehandling

 

Coface udruller nye løsninger, der skal optimere sagsbehandlingen for at levere en optimal servicekvalitet til kunderne ved at strømline arbejdet for erstatnings- og inkassoadministratorer. Coface Data Lab har udviklet en løsning baseret på OCR-teknologi (optisk tegngenkendelse) og træning af avancerede neurale netværksalgoritmer. Det nye system er udviklet til at håndtere den store mængde sager om ubetalte fra Cofaces kunder, og det store antal dokumenter, der skal indsamles og kontrolleres 'manuelt' af ledelsesteamene.

For hver ny erstatningssag analyserer værktøjet alle de dokumenter, som kunderne har indsendt, og finder og adskiller fakturaerne fra andre typer dokumenter. Derefter identificerer værktøjet de vigtigste oplysninger (fakturanummer og -dato, forfaldsdato, samlet beløb, moms osv.) blandt alt det digitale og tekstmæssige indhold, som OCR-systemet har fundet frem til. For at identificere og automatisere udtrækningen af disse nøgledata skal Coface træne AI-algoritmer på hundredtusindvis af dokumenter fra sager, der tidligere er behandlet.

Og resultatet? På få minutter kan softwaren finde filer, hvor anmeldelsen af ubetalte fakturaer er ufuldstændig. Ved at reducere det manuelle analysearbejde med 70 % forbedrer denne løsning tidsfristerne for sagsbehandling og fremskynder erstatningsprocessen til gavn for Cofaces kunder. Det er så meget desto vigtigere, da kunderne ofte har brug for hurtig afklaring, hvis en ordre ikke er blevet betalt.

Se vores løsning