Negative udsigter, men overraskende positiv betalingsadfærd

Download dokument(er)

Situationen i den tyske metalsektor har aldrig været let, men den er blevet endnu mere udfordrende med konkurrencen fra kinesiske statssubsidierede metalprodukter og nedgangen i den tyske bilindustri fra 2018 og frem

På trods af udfordringerne er betalingsadfærden i metalsektoren - mod alle odds - blevet bedre i årenes løb, ifølge resultaterne af vores årlige betalingsundersøgelser i Tyskland.

Tysklands metalsektor står over for en række økonomiske udfordringer

Flere økonomiske faktorer har bremset den tyske metalindustri. Statsstøttet konkurrence fra Kina har formået at udkonkurrere europæiske virksomheder ved at tilbyde billigere produkter. I årenes løb har disse subsidier ført til betydelig overkapacitet og overudbud på verdensmarkedet, hvilket har lagt pres på priserne på industrimetaller, især stål og aluminium.

Tysklands industrielle omstilling til grøn teknologi, især i bilindustrien, har udløst en industriel recession, som også har påvirket metalsektoren.

Siden midten af 2018 har produktionen i den tyske metalsektor vist en nedadgående tendens. Ud over disse udfordringer har den kraftige stigning i energipriserne i kølvandet på det post-pandemiske opsving og Ruslands invasion af Ukraine øget produktionsomkostningerne. Ifølge arbejdsgiverforeningen for metal- og elektronikindustrien er bruttoavanceprocenten i sektoren faldet fra 4,4% i 2017 til 3,5% i 2021. I maj 2023 rapporterede 34% af virksomhederne i metal- og elektroniksektoren, at de i 2022 enten havde meget lave fortjenstmargener (mellem 0% og 2%) eller endda negative fortjenstmargener (14% af respondenterne). I september 2023 forberedte 15% sig på at få et tab i år.

Kredittiden bliver kortere for hvert år

På grund af den høje andel af metalvirksomheder, der deltager i den årlige betalingsundersøgelse for Tyskland, er det muligt at sammenligne betalingsadfærden i metalsektoren over tid. Derudover er det muligt at sammenligne betalingsadfærden i metalsektoren med andre sektorer.

I 2019 bad 82% af metalvirksomhederne om kortfristede kreditvilkår på op til to måneder, og stadig 16% var i stand til at betale efter to måneder. Situationen har ændret sig markant. I 2023 bad 53% om at blive betalt inden for de første 30 dage efter levering, og kun 5% tilbød kreditbetingelser på mere end to måneder.

Den gennemsnitlige betalingstid i metalsektoren er faldet fra 44 dage i 2019 til 31 dage i 2023. I samme periode faldt betalingstiden for alle virksomheder i Tyskland kun marginalt fra 34 dage til 32 dage.

Betalingsforsinkelser: en almindelig praksis, men de er korte

Selvom andelen af virksomheder i den tyske metalsektor, der rapporterer om betalingsforsinkelser, steg fra 62% i 2022 til 77% i 2023, er forsinkelsestiden kort. En hovedårsag til det høje antal forsinkelser er, at 32% af de adspurgte virksomheder betragtede denne praksis som en markedsstandard i 2023. Metalindustrien er fortsat blandt de tyske sektorer, hvor de fleste virksomheder modtager deres betalinger inden for 30 dage efter forfaldsdatoen. I 2023 blev der ikke engang rapporteret om forsinkelser på mere end 90 dage. Samlet set, med undtagelse af 2020, har de gennemsnitlige betalingsforsinkelser i metalindustrien konsekvent ligget under den gennemsnitlige betalingsforsinkelsestid for hele økonomien.

Betalingsforsinkelser i den tyske metalsektor over tid

Sources: Coface Corporate Payment Surveys

Risici og udsigter

På trods af pessimismen over gennemsnittet i metalsektoren er den ikke længere blandt de mest pessimistiske, men ligger lige under gennemsnittet for hele økonomien.

Blandt de vigtigste risici, som virksomhederne ser for 2023, er udfordrende forretnings- og produktionsforhold i Tyskland (for 21,4 % af respondenterne), stigende råvarepriser (17,9 %), mangel på kvalificeret arbejdskraft (12,5 %) og politisk risiko (11,6 %).

Som reaktion på især den politiske risiko ser metalindustrien ud til at have tilpasset sig det ændrede økonomiske miljø tidligere end andre industrier: 13,6 % af virksomhederne havde allerede implementeret risikoreducerende strategier inden 2023.

Forfattere og eksperter

Gå mere i dybden med den fulde landerisikovurdering

Germany

 

A3 A3

Se vores løsning