Landbrugsråvarer under pres

Mens de globale økonomiske udsigter fortsat er usikre og tæt forbundet med inflationstendenser og centralbankernes pengepolitiske beslutninger, blev vores bekymringer i forhold til landbrugsråvarer forstærket i 2. kvartal 2023. Høje produktionsomkostninger, handelsspændinger og øgede vejrrisici vil fortsat tynge den globale landbrugsproduktion i de kommende måneder.

Fødevarepriserne er fortsat høje

Selvom fødevarepriserne er faldet siden midten af 2022, er de stadig høje historisk set (figur 1). 

 

Flere lande anført af Indien har meddelt, at de i det andet halvår vil opretholde de restriktioner på fødevareeksport, som blev indført som en reaktion på de høje priser for næsten et år siden. Disse foranstaltninger vil fortsat begrænse den internationale handel på et tidspunkt, hvor kornlagrene er meget ulige fordelt. For eksempel råder Kina i øjeblikket mere end 50 % af verdens hvedelagre (figur 2).

 

Landbrugsråvarer står fortsat centralt i det geopolitiske spil

Kornforsyningen er en vigtig del af Vladimir Putins strategi, og denne løftestang, der udmønter sig i oprettelsen af en maritim korridor i Sortehavet, ventes at vare lige så længe som konflikten. Aftalen, som er meget sårbar, eftersom den forlænges hver anden måned, er med til at bekræfte presset på de globale forsyningskæder på mellemlang sigt.

Endelig vil den stigende forekomst af klimatiske og meteorologiske uregelmæssigheder kun øge ustabiliteten i priserne på landbrugsråvarer. På den nordlige halvkugle vil de nuværende tidlige perioder med intens varme og betydelig tørke påvirke kornudbyttet (hvede, majs) indtil slutningen af året. Desuden vil den næsten sikre forekomst (> 90 %) af El Niño fra 3. kvartal 2023 forstærke de eksisterende spændinger. Sammen med varmere og mere tørt vejr end normalt i Det Indiske Ocean og Stillehavet vil det forværre de underliggende effekter af klimaforandringerne. Kort sagt vil produktionen af flere landbrugsvarer (sukker, palmeolie, korn) blive påvirket fra slutningen af 2023. 

I lyset af dette er priserne på landbrugsråvarer allerede stigende, ligesom det er tilfældet for sukker, hvede, majs og kakao. Sukker er en god indikator for fremtidige tendenser, da det kombinerer alle de nuværende risici: Sukker er underlagt eksportrestriktioner fra store producenter, mens priserne på Brent-olie understøtter efterspørgslen på sukker til fremstilling af bioethanol. Derudover er vejrprognoserne med til at øge usikkerheden omkring produktionsniveauet i 2023 for verdens største producenter (Brasilien, Indien og EU).

Gå mere i dybden med den fulde landerisikovurdering

Brazil

 

B B

Se vores løsning