Hvordan har Coface håndteret og afbødet konsekvenserne af Rusland-Ukraine-konflikten i 2022?

Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 udløste en af de mest betydningsfulde krige i Europa siden Anden Verdenskrig. Denne væbnede konflikt og de mange økonomiske sanktioner mod Rusland har skabt alvorlige økonomiske, finansielle og inflationære konsekvenser for hele verden.

En forværring af det makroøkonomiske miljø

I de lande, der var direkte berørt af konflikten, ændrede risikosituationen sig også markant med en forværring af det makroøkonomiske miljø og større kommercielle risici.

I denne sammenhæng justerede Coface i 2022 sine vurderinger af russiske, hviderussiske og ukrainske risici og reducerede sin eksponering over for disse lande. Dette blev gjort i tæt samarbejde med kunderne, som Coface var i konstant dialog med. Coface har oprettet en særlig taskforce til at kommunikere med alle interessenter på daglig basis, i første omgang kunderne.

 

Cofaces reaktion

Med hensyn til Rusland har vi implementeret følgende tiltag:

  • Coface har nøje fulgt alle sanktioner mod Rusland ved at annullere engagementer med sanktionerede virksomheder og enheder, der kontrolleres af sanktionerede personer. Der er ikke tegnet yderligere risici i sanktionerede sektorer eller for sanktionerede enheder.
  • Koncernen har væsentligt reduceret sine aktiviteter i landet: Koncernens eksponering mod Rusland udgør nu mindre end 0,1 % af Cofaces samlede eksponering.
  • Coface opretholder en eksponering i et begrænset antal sektorer, der ikke er underlagt sanktioner, og som opfylder lokalbefolkningens grundlæggende behov, f.eks. lægemidler eller landbrug/fødevarer.
  • Coface indgår ikke i nye forretninger i landet.
  • Coface opretholder en begrænset lokal tilstedeværelse for at kunne opfylde sine forpligtelser over for sine kunder i nøje overensstemmelse med de internationale sanktioner. Koncernen har især opretholdt sin inkassovirksomhed.

Coface overvåger fortsat situationen dagligt og vil fortsætte med at handle i samarbejde med og i åbenhed over for sine kunder og alle relevante interessenter.

Gå mere i dybden med den fulde landerisikovurdering

Se vores løsning