Hvad er politisk risiko, og hvordan påvirker den international handel på kredit?

Med den ændrede verdenssituation, stigningen i (geo)politiske risici og klimakrisen, er der igen fokus på politisk risiko sammen med de uundgåelige økonomiske konsekvenser, dnt har for international handel og erhvervsliv. Vi ser nærmere på, hvordan vi kan sikre os mod denne stadig mere aktuelle risiko faktor.

Hvad er politisk risiko?

 

At fastslå graden af politisk risiko i et land indbefatter en vurdering af landets politiske stabilitet. Politiske risici kan være politisk, social, sikkerhedsmæssig eller klimarelateret (se nedenfor). Det kan også være en politisk beslutning, der forhindrer en transaktion i at forløbe som planlagt:

 • Begrænsninger  i forhold til overførsel af aktiver;
 • konfiskering af investeringer eller ejendom
 • en offentlig instans, der afviser  at opfylde sine forpligtelser;
 • økonomiske embargoer eller sanktioner;
 • nationalisering;
 • ekspropriation

 

Sådanne omvæltninger kan påvirke virksomheder, finansielle institutioner, banker og investorer. For enhver virksomhed - uanset størrelse - kan politisk ustabilitet i et land have en betydelig indvirkning på virksomhedens forretning eller de markeder, hvori virksomheden opererer.

Sammen med mislighold af betalinger er forsikring af politisk risiko en del af Single Risk-løsningen: En uopsigelig forsikring af en enkeltstående mellemlang kreditrisiko.

 

Global handel: 4 store politiske risici 

 

1. Indblanding fra regeringen

Hvis der opstår en politisk krise eller et regeringsskifte, kan de ansvarlige myndigheder beslutte at konfiskere virksomhedernes investeringer. Det sker for eksempel, når et nyt politisk parti kommer til magten og forsøger at nationalisere industrier, ofte uden rimelig kompensation til de berørte virksomheder. Sådanne ekspropriationsmetoder fører til tab af aktiver eller investeringer for de berørte virksomheder.

 

2. Krig, civile uroligheder og terrorangreb

Når der udbryder krig og optøjer, eller et terrorangreb finder sted, kan en virksomheds drift blive påvirket på mange måder:

 • Ødelæggelse eller lukning af viksomhedslokaler.
 • Skader på eller tab af aktiver (materielle og finansielle).
 • Manglende evne til at fortsætte driften.

Nogle virksomheder kan endda være et specifikt mål, hvis de betragtes som "politiske modstandere". Denne type begivenheder fører til alvorlige likviditetsproblemer for virksomheder, med den risiko ikke at kunne betale sine forretningspartnere.

De økonomiske konsekvenser ved en krig varierer betydeligt fra virksomhed til virksomhed, især afhængigt af virksomhedens og de berørte landes eksponering over for stigende råvarepriser. I et klima præget af geopolitiske spændinger vil virksomhederne opleve en stigning i finansieringsomkostningerne uden nødvendigvis at kunne overføre denne stigning tilsalgspriserne.

 

3. . Embargoer og sanktioner

Handler du med et land, der er underlagt en handelsembargo eller sanktioner? Vær opmærksom: Din import og/eller eksport kan hurtigt blive påvirket. Disse foranstaltninger, som udgør den politiske risiko, implementeres normalt meget hurtigt. Hvis din samarbejdspartner udsættes for sanktioner, kan du lide betydelige tab, selv hvis forretningsforbindelsen blev indledt længe før situationen blev forværret.

I en sådan situation skal du være dækket ind og i stand til at forudse sådanne risici!

"Som en global leder inden for kreditforsikring og risikostyring er vores vigtigste aktiv vores evne til at tilpasse vores kreditvurdering til de politiske og geopolitiske risici, vi står over for. Takket være vores unikke ekspertise og tætte samarbejde med vores kunder kan vi forudse og effektivt beskytte dem mod den landerisiko, der er forbundet med deres samhandel"
understreger Benjamin LAMBERT, Head of Political and Credit Risk og Deputy Director of Single Risk hos Coface.

4. Klimarisiko

Den stigende bekymring for de globale klimaudfordringer betyder, at klimakriterier spiller en langt større rolle i vurderingen af politisk risiko. I denne henseende er virksomheder udsat for to hovedrisici:

 • Materiel risiko (hyppigheden af ekstreme klimahændelser);
 • Transitionssrisiko (virkningen af omstillingstiltag initieret af regeringen på virksomheden).

Ved at kombinere indeks for eksponering* og følsomhed** vurderer Coface et lands sårbarhed over for klimarisici, baseret på seks sektorer, der er afgørende for, at et land kan fungere: fødevarer, adgang til vand, sundhed, økosystemtjenester,  bosættelser og infrastruktur.

 

Hvordan vurderes disse risici?

For at vurdere landerisikoen analyserer Cofaces økonomer makroøkonomiske, finansielle og politiske data. I alt 160 lande bliver vurderet i løbet af året. Da det er vigtigt, at disse oplysninger altid er opdaterede, udarbejder Coface hvert kvartal et lande- og sektorrisikobarometer, der giver kunder og partnere mulighed for at tage pulsen på den seneste udvikling i de lande, hvor de opererer. 

Derudover giver Coface en separat score for politisk og social risiko. Den er baseret på socioøkonomiske indikatorer, der er specifikke for hvert land, og beregnes ved at analysere samspillet mellem globale økonomiske faktorer og lokale begivenheder (politiske, sociale og klimatiske), der er specifikke for hvert land. For 2023 viser Coface-indekset højere risikoniveauer end før pandemien,.

"Efter mere end 70 års fred er politisk risiko igen kommet i fokus og har præget dagsordenen i mange lande i de seneste år. Denne risiko er klart stigende, især på grund af den ændrede verdensorden og klimakrisen, to vigtige kilder til usikkerhed og ustabilitet i de kommende år"

Ruben NIZARD, økonom for Nordamerika og chef for politisk risiko hos Coface.

Virksomheder og landerisiko: Hvordan kan virksomheder beskytte sig?

Salgs-, købs- eller importkontrakter, finansiering eller investeringer: Er du en SMV, selvstændig, en stor virksomhed eller en finansiel institution, der ønsker at sikre din forretning? Kreditforsikring er en af de bedste løsninger til at beskytte sig mod politisk risiko.

Hvis der er politisk uro i det land, din forretningspartner handler i eller med, vil det højst sandsynligt være umuligt for ham eller hende at opfylde sine forpligtelser. Det fører til manglende betaling og tab af tilgodehavender for din virksomhed. Sådanne situationer svækker pengestrømmen og kan endda føre til insolvens. Cofaces kreditforsikring er ikke kun en forsikring, der beskytter dig mod sådanne begivenheder: Den har også et forebyggende aspekt, så du kan vurdere dine kommercielle partnere (kunder, leverandører) og markeder på forhånd, før du indgår i et forretningsforhold.

Cofaces Single Risk-løsninger giver dig skræddersyet dækning på mellemlang og lang sigt for at beskytte dig mod risikoen for manglende betaling, herunder risici relateret til politiske begivenheder. Hos Coface er Single Risk-forsikring baseret på en specifik metode, der anvendes af et tæt sammensat team af risikoeksperter og økonomer.

Coface har været verdensførende inden for risikostyring i over 75 år og hjælper virksomheder med at beskytte sig mod betalingsmisligholdelse, så de kan vokse med tillid. Kontakt vores eksperter for at finde den kreditforsikringsløsning, der passer til dine behov.

* Exposure Index: et mål for et lands sårbarhed over for klimaforstyrrelser. Dette indeks indfanger de fysiske konsekvenser af klimarisiko.
**Følsomhedsindeks: vurdering af graden af påvirkning fra et klimachok baseret på topografiske variabler, demografi eller landets økonomiske struktur.

Forfattere og eksperter