En yderligere stramning på oliemarkedet

I begyndelsen af april annoncerede Saudi-Arabien, Irak, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Kasakhstan, Algeriet og Oman en samlet reducering af olieproduktionen på mere end 1,1 millioner tønder pr. dag (b/d), hvilket overraskede markederne.

Denne udmelding kommer efter den første produktionsnedgang, som OPEC+ annoncerede i oktober 2022. Det sker samtidig med Ruslands beslutning om at reducere produktionen med omkring 500.000 tønder olie om dagen som en reaktion på et EU-forbud mod import af russisk olie og olieprodukter ad søvejen.

Samlet set udgør nedskæringerne omkring 3,7 % af den globale efterspørgsel. Det styrker Cofaces opfattelse af, at spændingerne på oliemarkedet vil vare ved i hele 2023. I lysets olielandenes udmeldinger er det usandsynligt, at det længe ventede prisfald vil indtræffe på trods af usikkerheden om den globale økonomiske vækst. Coface fastholder således sin prognose om ustabilitet på markedet og en pris på 90 USD pr. tønde i 2023.
 

En overraskende udmelding, men det sker ikke uden grund 

Meddelelsen om produktionsnedskæringen og dens størrelse var en overraskelse, efter at talsmænd for OPEC+ havde antydet, at der ikke var behov for justeringer. Men der er alligevel mange grunde til beslutningen.

  • Reduktionen sker ud fra 'et forsigtighedsprincip, der har til formål at gøre oliemarkedet mere stabilt'. Ifølge OPEC+ er udsigterne for olieefterspørgslen mindre robuste. Den seneste tids uro i banksektoren er en påmindelse om, at økonomien ikke levner megen plads til at lade stå til. Coface deler dette synspunkt og forudser en opbremsning i den globale BNP-vækst til 2 % i 2023, efter 3,1 % i 2022.
  • Oliepriserne var faldet markant. De havde nået et lavpunkt, næsten 48 % fra toppunktet på 139 USD efter den russiske invasion af Ukraine. Dette tiltag sigter derfor mod at presse priserne højere op, mens mange olieproducenter sandsynligvis er utilpasse med priser under 80 USD. 
  • Denne beslutning er en påmindelse om kartellets evne til at udøve en magt til at fastsætte priserne på et tidspunkt, hvor produktionsvæksten hos amerikanske leverandører af skiferolie er afdæmpet. De er i høj grad påvirket af de strammere lånevilkår, produktivitetsnedgang i ældre skiferboringer samt en vis mangel på arbejdskraft. 
  • Endelig er der også opstået nogle spændinger med Washington over deres brug af strategiske olielagre (SPR). Den amerikanske regering beordrede en hidtil uset nedtrapning af disse lagre for at dæmme op for de stigende priser efter krigen i Ukraine og indikerede for nylig, at det ville tage flere år at genopbygge disse lagre.

 

De øgede spændinger udgør en vis risiko for den fremtidige globale økonomi, selvom de bør støtte olieindustriens indtjening.

EU's forbud mod import af russisk olie ad søvejen havde allerede holdt oliemarkederne under pres på trods af svag efterspørgsel. Denne spænding er blevet forværret, og Coface forventer, at oliepriserne vil forblive ustabile med et prisspænd mellem 90 og 110 USD i anden halvdel af 2023. Beslutningen fra OPEC+ bør også falde sammen med et mere meningsfuldt økonomisk opsving i Kina. Da Kina er et af verdens mest olieforbrugende lande (ca. 40 % af det marginale forbrug mellem 2000 og 2019), vil et hurtigere og/eller stærkere opsving i økonomien lægge pres på balancen mellem udbud og efterspørgsel yderligere og dermed presse priserne højere op.

På globalt plan kan dette opadgående pres på oliepriserne ændre inflationsudsigterne markant. Mens lavere energipriser har været en af de vigtigste drivkræfter – hvis ikke den eneste – for lavere inflation i de avancerede økonomier i de seneste kvartaler, kan det vende i anden halvdel af 2023, hvilket igen vil lægge pres på den overordnede inflation.

OPEC+-beslutningen understreger også det forværrede forhold mellem USA og Saudi-Arabien. Joe Biden opfordrede landet og andre OPEC-medlemmer til at øge produktionen for at begrænse Ruslands indtægter, som er med til at finansiere krigen i Ukraine. Beslutningen om at reducere produktionen blev derfor betegnet som 'utilrådelig' af Det Hvide Hus og markerer et nyt skridt i splittelsen mellem de to lande. Ud over energipolitikken har den amerikanske regering holdt nøje øje med de stærkere bånd mellem Saudi-Arabien og Kina, som især illustreres ved Saudi-Arabiens accept af at deltage i Shanghai Cooperation Council som 'dialogpartner'.

Udmeldingen er dog godt nyt for olie- og gasselskaberne. Deres allerede stærke rentabilitetsniveau vil forbedres yderligere af højere priser. Vestlige olie- og gasselskaber har rapporteret overskud på 219 mia. USD i 2022. Med en prognose på 90 USD pr. tønde forventer Coface, at deres overskud vil nå op på omkring 160 mia. USD i 2023.

Gå mere i dybden med den fulde landerisikovurdering

Se vores løsning