Cofaces undersøgelse af B2B-betalinger i Kina 2023: virksomheder melder om kortere betalingsforsinkelser i 2022 og forventer højere økonomisk væks...

Cofaces undersøgelse viser, at færre virksomheder oplevede forsinkede betalinger i 2022. 40 % af de adspurgte meldte om forfaldne betalinger, hvilket er et fald fra 53 % i 2021. Den gennemsnitlige betalingsforsinkelse blev forkortet fra 86 til 83 dage i 2022.

 • Færre virksomheder oplevede meget lange betalingsforsinkelser. 
 • Kemisektoren viste sig at være den mest sårbare: 34 % af respondenterne oplever meget lange betalingsforsinkelser, der overstiger 10 % af omsætningen. Der ses en lignende tendens i træsektoren med en stigning fra 0 % i 2021 til 20 % i 2022.
 • Pandemien – og de efterfølgende nedlukninger – var det, der påvirkede virksomhederne mest i 2022. Eftersom den kinesiske regering skrinlagde sin politik om nultolerance over for covid-19, steg andelen af respondenter, der forventede en forbedring i salg og cashflow, hvilket er tegn på optimisme i det kinesiske erhvervsliv for 2023. 
 • Coface forventer, at væksten i Kinas BNP vil accelerere til et sted mellem 4 % og 5 % i 2023.
   
 • Bernard Aw, Cofaces cheføkonom for Asien og Stillehavsområdet, udtaler: "På trods af at virksomhederne oplevede en økonomisk afmatning i 2022 på grund af Omicron-bølgen og den efterfølgende strenge nedlukning, blev kredittiderne forlænget i løbet af året. Kinesiske virksomheder var nødt til at være mere fleksible, fordi deres kunder havde brug for længere betalingstid på grund af en stram likviditet og mobilitetsrestriktioner, der påvirkede betalingsprocedurerne negativt. Den gennemsnitlige betalingstid steg fra 77 dage i 2021 til 81 dage i 2022.

  Mens virksomhederne tilbød længere betalingsfrister, var der færre, der meldte om forsinkede betalinger i 2022: Andelen af respondenter, der rapporterede forfaldne betalinger, faldt fra 53 % i 2021 til 40 %, hvilket er den mindste andel inden for de seneste fem år.

  Fremadrettet steg respondenternes optimisme med hensyn til de økonomiske udsigter for de kommende 12 måneder, eftersom den kinesiske regering gik væk fra sin politik om nultolerance over for covid i slutningen af 2022. Andelen af respondenter, der forventer højere økonomisk vækst, steg fra 68 % i 2021 til 84 %.

   

  Betalingsforsinkelser : Større finansieringsrisiko for kemikalier og træ – Byggebranchen er under pres

  Undersøgelsen viste også, at færre virksomheder oplevede meget lange betalingsforsinkelser, der udgjorde mere end 2 % af årsomsætningen. Efter en markant stigning i 2021, hvor 64 % af respondenterne rapporterede sådanne forsinkelser, faldt andelen til 36 %, hvilket er det laveste siden 2016. Efter Cofaces erfaring bliver 80 % af de meget lange betalingsforsinkelser rent faktisk aldrig betalt, og dermed kan en virksomheds cashflow være i fare, når disse betalingsforsinkelser udgør mere end 2 % af den årlige omsætning.

  I 2022 rapporterede 34 % af respondenterne fra kemisektoren, at deres meget lange betalingsforsinkelser udgjorde mere end 10 % af omsætningen, hvilket svarer til en stigning på 8 procentpoint i forhold til 2021. Det er det højeste blandt alle 13 sektorer. Træsektorens økonomiske sundhed blev også forringet. Flere respondenter i sektoren rapporterede en stigning i værdien af forfaldne fordringer (40 % fra 33 % i 2021).

  Efter en restriktiv politik med strengere finansieringsregler for ejendomsudviklere har den kinesiske regering lempet sin hårde linje over for udviklerne, især mod slutningen af 2022 med en betydelig 16-punkts lovpakke i november. Byggeriet er dog stadig den sektor, der har de længste betalingsforsinkelser på 96 dage midt i korrektionen af boligmarkedet.

  30 % af respondenterne på tværs af sektorer angav stigende råvarepriser som hovedårsagen til betalingsforsinkelserne – en stigning fra 23 % i 2021. Den kraftige stigning i råvarepriserne efter krigen i Ukraine og det fortsatte pres på forsyningskæden fik indkøbspriserne til at stige kraftigt i 2022, hvilket lagde større pres på virksomhedernes økonomi.

   

  Økonomiske forventninger: Større optimisme efter afslutningen af nultolerancepolitikken

  Kinas strenge covidpolitik påvirkede i høj grad virksomhederne i 2022. Mens stigende råvarepriser og faldende efterspørgsel var vigtige faktorer, der påvirkede cashflow og salg, hvilket blev fremhævet af henholdsvis 24 % og 23 % af respondenterne, angav 61 % af respondenterne, at effekten af en utilstrækkelig arbejdsstyrke på grund af nedlukninger var den faktor, der påvirkede cashflow og salg mest.

  Forventningerne til salg og cashflow i de næste 12 måneder viste større optimisme, om end mere beskeden. De, der forventer bedre salgsresultater i det kommende år, steg fra 44 % i 2021 til 50 % i 2022. Der var flere, der forventede et forbedret cashflow – fra 27 % i 2021 til 49 % i 2022.

  Fremadrettet steg respondenternes optimisme med hensyn til de økonomiske udsigter for de kommende 12 måneder, eftersom den kinesiske regering gik væk fra sin politik om nultolerance over for covid i slutningen af 2022. Andelen af respondenter, der forventer højere økonomisk vækst, steg fra 68 % i 2021 til 84 %. Coface forventer, at væksten i Kinas BNP vil accelerere til et sted mellem 4 % og 5 % i 2023.

Forfattere og eksperter

Gå mere i dybden med den fulde landerisikovurdering

China

 

B B

Se vores løsning