Cofaces risikobarometer efter land og sektor – 2. kvartal 2023 - Tabte illusioner og store forventninger

2023 begyndte med stor begejstring, men sandsynligvis bliver det ikke det år, som de fleste havde forventet.

Årets første halvdel har forstærket nogle af vores overbevisninger:

  • Nej, inflationen vil ikke spontant og smertefrit vende tilbage til målet på 2 % i de udviklede lande.
  • Nej, centralbankerne vil ikke skifte kurs et sted mellem nu og slutningen af året. 
  • Nej, den blotte ophævelse af sundhedsrestriktioner vil ikke gøre det muligt for Kina at spille rollen som drivkraft for den globale økonomi. 

To vigtige ting, som markedet havde mistet af syne, kom også tilbage i billedet: Adgang til rigelig og billig energi er stadig central for, at det globale økonomiske system kan fungere, og pengepolitik har en mere direkte indflydelse på værdisættelsen af aktiver og finansiel stabilitet end på forbrugerpriserne. 

De økonomiske udsigter er fortsat tæt knyttet til inflationstendenser og centralbankernes reaktion, og vores prognoser er underlagt en række nedadgående risici, herunder forsyningen af energi og kredit.

På denne baggrund foretog Coface 13 opjusteringer og 2 nedjusteringer af landevurderingerne samt 26 ændringer af sektorvurderingerne (13 omklassificeringer og 13 nedjusteringer). Det er med til at understrege en forbedring af udsigterne, men det er stadig et miljø, der er meget krævende og usikkert.

 

Vi har fået bekræftet den globale økonomis modstandsdygtighed, men udsigterne er stadig dystre.

Væksttallene fra starten af året for de store markeder bekræftede, at recessionsspøgelset er fortrængt indtil videre (med undtagelse af Tyskland). Det er der flere årsager til. For det første er Europa lykkedes med at undgå afbrydelser i sin energiforsyning. For det andet kom modstandskraften fra en stigning i forbruget i Nordamerika og Kina. Og endelig beviste vækstøkonomierne også deres modstandsdygtighed. Alt dette har fået os til at opjustere vores vækstprognose for den globale økonomi i 2023 til 2,2 %. 

Disse forskellige faktorer afspejles i vores landevurderinger med 13 opgraderinger, primært vedrørende vækstlande . 7 af de 13 sektoropgraderinger er knyttet til transportsektoren, som nyder godt af den øgede turisme og de aftagende spændinger i forsyningskæderne. 

Ikke desto mindre er den økonomiske udsigt for 2023 og fremefter fortsat dårlige, især i de udviklede økonomier. Vores prognose (2,3 % vækst i 2024) er tegn på, at den globale vækst ikke forventes at komme op på sit tidligere niveau. Den næsten stagnerede globale økonomi forventes at fortsætte med fortsat svaghed i USA, et svagt genopsving i Europa og en kinesisk vækst, der ligger under niveauet før pandemien. 
 

 

Inflationen er nede, men ikke væk

På listen over de største risici for de kommende måneder er risikoen for vedvarende inflation fortsat høj. Det 'mekaniske' fald i inflationen i første halvår er blevet bekræftet, da eftervirkningerne fra konflikten i Ukraine på energipriserne er aftagende på de fleste markeder. På den anden side er signalerne om en mere fasttømret inflation også blevet bekræftet, idet kerneinflationen har stabiliseret sig på et højt niveau i Eurozonen, Storbritannien og USA. 

Fornyet inflationspres er stadig en mulighed. Kinas genopsving har endnu ikke nået sit fulde potentiale, og det vil sandsynligvis lægge pres på gasforsyningerne. I mellemtiden er oliemarkedet blevet strammere efter OPEC+'s udmeldinger om reduceret produktion. Organisationen har trukket det, der svarer til ca. 3,7 % af den globale efterspørgsel, tilbage fra markedet. Indtil videre fastholder vi vores prognose om et årligt gennemsnit på omkring 90 USD pr. tønde.

Ud over energipriserne er markedet for landbrugsråvarer også værd at holde øje med. Selvom faldet i de seneste måneder ikke nødvendigvis er smittet af på forbrugerpriserne, er der allerede nye opadgående risici. Ud over konflikten mellem Rusland og Ukraine, som fortsat vil lægge pres på markedet, ser det ud til, at vi kan forvente klimafænomenet El Niño fra anden halvdel af 2023. Det kan påvirke produktionen og priserne i 2023 og 2024 med varmere temperaturer og alvorlig vandmangel i nogle dele af verden.

 

Strammere lånevilkår og stadig flere virksomhedskonkurser

Vi har stadig til gode at se den effekt på inflationen, som de seneste måneders hidtil usete pengepolitiske stramninger skulle have, især når det gælder priserne på tjenesteydelser. Sidstnævnte stiger stadig til et niveau, der næppe er foreneligt med inflationsmålet på 2 %. Ikke desto mindre har nogle af de store centralbanker besluttet at sætte renteforhøjelserne på pause, først og fremmest centralbankerne i Canada og Australien og sandsynligvis også centralbanken i USA. Omvendt vil Storbritanniens Bank of England sandsynligvis hæve renten igen, og ECB vil sandsynligvis blive tvunget til at hæve renten på deres næste møder.

Pauserne i renteforhøjelserne burde gøre det muligt at vurdere effekten af de tiltag, der er iværksat i løbet af det seneste år. Faktisk kan turbulensen i banksektoren skabe bekymring for en kreditklemme, som allerede kan ses. Opbremsningen i nye udlån til private og virksomheder, som er med til at trække den nationale efterspørgsel, den økonomiske aktivitet og i sidste ende inflationen ned, taler også for en forsigtighed fra centralbankernes side. 

I de kommende måneder vil virksomhederne skulle kæmpe med et ugunstigt miljø med højere priser og strammere kreditvilkår samt en træg indenlandsk efterspørgsel. Efter en generel stigning i marginerne i 2022 vil virksomhederne sandsynligvis se deres driftsrentabilitet falde på grund af effekterne ved et gradvist fald i kerneinflationen kombineret med stigende enhedslønomkostninger. Den kraftige stigning i virksomhedskonkurser siden årets begyndelse i de fleste udviklingslande vil sandsynligvis fortsætte og måske endda intensiveres i løbet af de kommende måneder.

 

Vækstøkonomierne vil fortsat drive den globale vækst, men der er stadig sårbare lommer

Mens væksten i udviklingslandene vil falde i 2024, vil vækstlandene accelerere med en vækst på 3,9 %, hvilket er den stærkeste ekspansion siden 2018. Det vigtigste kommer til at være det gradvise genopsving i den kinesiske økonomi, som vil gavne råvareeksportørerne. Det næstvigtigste er pausen i den amerikanske centralbanks pengepolitiske stramninger. 

Coface opgraderer derfor energieksporterende lande som Saudi-Arabien, Qatar, Nigeria og Kasakhstan. I mellemtiden er Malaysia og Filippinerne, som vil nyde godt af tilstrømningen af kinesiske turister, ved at vende tilbage til deres vurderinger fra før pandemien. Det skal dog understreges, at stramningen af de globale finansieringsvilkår har bragt mange lande i fare for misligholdelse. Egypten blev nedgraderet i 2022, og Ghana i februar sidste år. På samme måde nedgraderer vi Kenya og Bolivia i dette kvartal. 

Forfattere og eksperter

Se vores løsning