Cofaces engagement i ligestilling

I anledningen af kvindernes internationale kampdag ser vi på, hvilke fremskridt Coface har gjort inden for ligestilling mellem kønnene, ligeløn og lige karrieremuligheder. Vi kigger også nærmere på, hvad vi vil gøre de kommende år. Læs med nedenfor.

Ligestilling mellem kønnene: gradvis feminisering af topledelsen

Med lidt over 54 % kvinder er kønsfordelingen stort set lige i hele koncernen. Desuden består koncernens forretningsudvalg, et af Cofaces vigtigste ledelsesorganer, af 33 % kvinder.

 

Fremskridt på visse områder  

 • Samlet set er der 34 % kvindelige medarbejdere i Cofaces øverste ledelse (de øverste 200 ledere), hvilket er på linje med det mål, der er sat for 2022.
 • Andelen af kvinder i de regionale ledelsesudvalg stiger også støt og ligger på 46 % i 2022 sammenlignet med 40 % året før (og 29 % i juli 2020). 

 

Primære initiativer 

 • Da topledere er de første til at skabe forandring, er kvinders repræsentation på dette niveau genstand for specifik måling og årlige måltal.
 • Der blev indført en rekrutteringspolitik, der skal sikre mere ligestilling mellem kønnene. Når koncernen rekrutterer eksternt, gennemgår den først talentfulde kvinder, før den formaliserer den endelige liste over kvalificerede ansøgere.
 • Hvert år evaluerer Coface, hvordan kvinderne har avanceret internt.

Næste skridt 

Ligestilling mellem kønnene er en vigtig del af vores CSR-strategi. Det forbedrer arbejdsglæden, kreativiteten og samarbejdet, eftersom alle vores medarbejdere har mulighed for at arbejde i et mere mangfoldigt og inkluderende miljø uden diskrimination. Vores mål er at garantere ligeløn og lige karrieremuligheder. Det konkrete mål for sidstnævnte er, at kvinder skal udgøre 40 % af Cofaces øverste ledelse inden 2030, som er den frist, der er fastsat i den franske Rixain-lov (om ligestilling i ledelsesorganer), sammen med en gradvis feminisering af virksomhedens 200 øverste ledere. Vi optrapper vores indsats for at omfavne ligestilling!

– Pierre Bévierre, HR-direktør

 

Ligeløn: kurven er på vej opad  

For tredje år siden Global Gender Gap Index blev introduceret, har Coface øget sin score: Koncernen opnåede 88 ud af 100 denne gang, dvs. en stigning på 4 point på et enkelt år!

Indekset, der anvender tal for 2022, måler professionel ligestilling baseret på fem parametre: 

 • Ligeløn mellem mænd og kvinder 
 • Ligestilling mellem kønnene ved beslutninger om lønstigninger
 • Ligestilling mellem kønnene ved beslutninger om forfremmelser 
 • Andelen af kvinder blandt seniorledere (de øverste 200 ledere) 
 • Andelen af kvinder blandt koncernens 10 højest lønnede medarbejdere

 

Fremskridt på visse områder  

 • Coface har gjort fremskridt med hensyn til ligeløn – et af de primære mål – herunder en højere andel af kvinder blandt virksomhedens bedst lønnede medarbejdere. 
 • Beslutninger om lønstigninger og forfremmelser er nu reelt ligestillede, og alle Cofaces regioner verden over har implementeret dette princip. 
 • Coface har haft den maksimale score på kriterier såsom beslutninger om forfremmelser og lønstigninger i de foregående år. Udfordringen har derfor været at opretholde dette niveau ved at fortsætte med de planlagte initiativer og bevidsthedsskabende tiltag.

 

Primære initiativer

 • Med Cofaces proaktive tilgang oprettede vi automatisk vores eget indeks for professionel ligestilling på internationalt plan som følge af den lovpligtige implementering af indekset i Frankrig. 
 • En udvidelse af indekset med et ekstra mål: andel af kvinder i ledende stillinger.
 • Central ledelse med et minimumsmål for fremskridt, der fastsættes årligt for hver Coface-region.
 • Et årelangt arbejde og bevidsthedsskabende tiltag i forbindelse med lønsamtaler.

 

Næste skridt 

Siden vi introducerede vores indeks, har vi gjort store fremskridt med det, vi har haft kontrol over på kort sigt, nemlig ligeløn. I de kommende år vil vi udvide vores indeks med et nyt kriterium, der omhandler feminisering ved intern avancering, så vi kan forfremme flere kvinder i virksomheden. Faktisk omfatter denne gruppe de fleste af morgendagens talenter!

– Charlotte Tripier, lønspecialist 

 

Karriereudvikling: genvej for talentfulde kvinder  

Coface intensiverer initiativerne for at fremskynde og støtte udviklingen af kvinders karrierer i virksomheden, med særligt fokus på ledelsesbeslutninger om forfremmelse og rekruttering.

 

Fremskridt på visse områder 

 • 39 % af de interne forfremmelser til seniorledere var kvinder, der arbejdede i virksomheden, hvilket svarer til en stigning på 7 % i forhold til 2021. Desuden indtog 45 % af disse kvinder en lederstilling for første gang.
 • Blandt de talenter med højt potentiale, der blev identificeret i 2021, tiltrådte 65 % af kvinderne en ny stilling for mindre end to år siden.
 • 46 % af de internationalt mobile talenter i 2022 var kvinder (sammenlignet med 38 % i 2021).

 

Primære initiativer 

 • Karriereprogrammet for talentfulde kvinder, som identificerer individuelle tiltag for at fremme karriereudvikling, f.eks. forfremmelse til en ny stilling, deltagelse i et projekt, kortvarig udstationering i et andet land eller nyt job og mentorordning. 
 • Mentoring to Lead: en international mentorordning bestående af 58 % kvinder, der skal udvide talentmassen af fremtidige kvindelige ledere. 
 • Move & Grow: opfordrer til intern mobilitet i hele koncernen og tydeliggør arbejdsmetoderne.
 • Reverse Mentoring: udvikler en større forståelse mellem talentfulde medarbejdere fra forskellige kulturer og generationer som en måde at skabe bedre samarbejde på.

 

Næste skridt

Selvom vi har gjort betydelige fremskridt i de senere år, er det afgørende, at vi fortsætter vores arbejde med at rekruttere kvindelige ledere og udvide vores pulje af talentfulde kvinder på alle niveauer i organisationen. Det begynder med mellemledere gennem ekstern rekruttering eller ved at give vores kvindelige medarbejdere mulighed for at udvikle deres karrierer. Stiller vi rutinemæssigt disse spørgsmål ved hver eneste interne avancering? Hvem ville være den mest egnede kvinde til denne stilling, selvom hendes navn ikke er blandt de 'oplagte' efterfølgere? Det baner vejen for talentfulde kvinder med mere forskelligartede profiler, som med en stærk udviklingsplan i ryggen kan være meget velegnede til og få succes i disse stillinger.

– Sandrine Guyot, talentdirektør