Coface tilslutter sig Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA)

Coface styrker sit miljøengagement ved at tilslutte sig Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) og underskrive Principles for Responsible Investment (PRI) i tråd med Paris-aftalen. Denne aftale har til formål at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C inden udgangen af dette århundrede.

NZAOA blev lanceret i september 2019 i FN-regi og er en gruppe af internationale institutionelle investorer, der har forpligtet sig til at gøre deres investeringsporteføljer CO2-neutrale inden 2050. PRI er et globalt initiativ, der også er lanceret af FN, og som opfordrer virksomheder til at tage miljøhensyn i deres investeringer.

Ved at tilslutte sig Net-Zero Asset Owner Alliance forpligter Coface sig til at:

  • Aktivt forvalte sin investeringsportefølje ved at opfordre de 20 største bidragydere af emissioner til at reducere deres CO2-fodaftryk.
  • Reducere CO2-fodaftrykket i sin investeringsportefølje med 30 % inden 2025 og med mindst 40 % inden 2030 (sammenlignet med 2020). 
  • Demonstrere fremskridt i finansieringen af omstilling til vedvarende energi overfor Alliancensen.

Disse forpligtelser repræsenterer et nyt skridt i miljøstrategien hos Coface, som allerede har revurderet sine parametre for nye kreditforsikringspolicer. Dette er for at udelukke nye policer, der primært er designet til at forsikre olie- og naturgassalg ,og som er tegnet af finansielle institutioner eller dækker en enkelt handelstransaktion.

Denne strategi kommer i tillæg til at man allerede i flere år ikke har indtegnet policer inden for kulrelaterede aktiviteter.

Coface fortsætter også med at støtte langsigtede ESG-projekter gennem sine Single Risk-forsikringsløsninger.

Ved at tilslutte os Net-Zero Asset Owner Alliance styrker vi vores forpligtelse til at støtte energiomstillingen og opnå kulstofneutralitet inden 2050 gennem et foreløbigt dekarboniseringsmål for vores investeringsportefølje på -30% inden 2025

kommenterer Carole Lytton, generalsekretær i Coface.

[1] Forpligtelsen vedrører investeringsporteføljen (scope 1 og 2, scope: aktier og virksomhedsobligationer).

Forfattere og eksperter

  • Carole LYTTON

    General Secretary

Se vores løsning