Business Information: mere viden, bedre vækst!

Hvordan kan du vurdere dine partneres økonomiske tilstand, når du forlænger deres kredit? Hvilke løsninger findes der til at forudsige en partners potentielle manglende betaling? Hvad er de bedste markedsmuligheder for at udvikle din virksomhed, mens du samtidig mindsker risikoen? Cofaces informationsservice hjælper dig med at træffe velinformerede beslutninger, så du kan styre din kommercielle risiko og åbne op for nye vækstmuligheder.

Hvad er Business Information?

 

Før du indleder forretninger med en handelspartner, er du nødt til at indsamle og analysere en stor mængde økonomiske data. Hvorfor det? For at få et bedre billede af din kunde eller leverandør – og så du kan stole på dem! Det er derfor, kommerciel risikostyring er så vigtig for enhver virksomhed, der gerne vil udvikle sig.

 

Business Information er et stærkt værktøj til beslutningstagning: Det kan bruges til benchmarking af dine handelspartneres solvens, og det er afgørende for at styre din strategi for kreditrisiko i den rigtige retning. Servicen kombinerer unikke kommercielle data med kvalificeret finansiel information: du får adgang til en dybdegående risikovurdering – eller endda prædiktiv analyse i nogle tilfælde – om dine samarbejdspartneres (kunder og leverandører) finansielle sundhed.

 

Business Information er kernen i business intelligence: en række banebrydende løsninger baseret på udnyttelse af omfattende data og udnyttelse af ny teknologi. 

 

Information er viden, og viden er magt: Hvis du træffer de rigtige beslutninger, kan du håndtere dine risici mere effektivt og lettere få øje på nye udviklingsmuligheder!

 

Hvilke oplysninger er de mest vigtige? 

På trods af alle de værdifulde forholdsregler, der kan beskytte mod risikoen for ubetalte fakturaer (særligt kreditforsikring), udgør forsinket betaling og udestående gæld en risiko, der er en del af enhver forretningsrelation. Det betyder, at evnen til at forudse en sandsynlighed for manglende betaling er altafgørende for enhver virksomhed. 

For det første skal du vurdere din handelspartners økonomiske tilstand og evne til at opfylde sine forpligtelser på kort og mellemlang sigt samt gennem hele jeres forretningsforhold. For at undgå dårlige aftaler og reducere din risiko er du nødt til at have oplysninger om din partner, deres betalingsadfærd og deres forretning – og du skal også kunne analysere deres økonomiske soliditetsindikatorer og kredithistorik.

Du kan bruge to vigtige datakilder til at indsamle de indledende analysedata: 

  • Offentligt tilgængelige data: balancer, resultatopgørelser, gældsstatus, omsætning, udestående forpligtelser, udgiftsbyrde, cashflow osv. Den økonomiske analyse af disse offentlige data (når de er tilgængelige!) giver dig en ide om din partners betalingsevne. Men pas på: Denne type data er begrænsede og giver et indblik i, hvordan din partners situation har været. Der går flere måneder mellem afslutningen af regnskabsåret og den dato, hvor regnskabet fremlægges. 
  • Private data: Disse oplysninger opdateres jævnligt og er mere detaljerede, og desuden er data fra private kilder mere pålidelige. Det betyder, at professionel business intelligence er en god kilde til information, der kan supplere offentligt tilgængelige data. De kan bruges til at finjustere analysen af din partners situation, og hvordan den sandsynligvis vil udvikle sig i de kommende måneder.

Hvis du vil kvantificere risikoen så nøjagtigt som muligt, skal du dog ikke kun kigge på din partners kreditværdighed. Du er nødt til at analysere virksomhedens overordnede situation, alle relationer hele vejen rundt og sektor ved at kortlægge virksomhedens position i forsyningskæden. Med andre ord handler det ikke kun om, hvem man sælger til, men også hvem man køber fra … og hvor stor en risiko, der er forbundet med det. Og det er lige præcis her, Coface kan hjælpe dig!

 

Omdan data til viden og udnyt nye vækstmuligheder

Nu ved du, hvilke oplysninger du skal bruge for bedre at kunne vurdere din partners økonomiske situation. Men hvordan kan du udnytte alle disse oplysninger til at lægge en effektiv handelsstrategi og begrænse din risiko? 

I dag forventer dine kunder og potentielle kunder, at du reagerer hurtigt på deres forespørgsler om kredit. Hvis du er for lang tid om at svare, fordi du skal finkæmme deres situation, er der stor risiko for, at du går glip af aftalen. Og hvis du går for hurtigt frem, kan du ende med at handle enten for forsigtigt eller for optimistisk, hvilket uundgåeligt vil have indflydelse på din virksomheds økonomiske afkast og likviditet.

Som verdensførende inden for risikostyring mener vi her hos Coface, at virksomhedsinformation er mere end bare data. Det er kernen i velinformeret beslutningstagning og en faktor i at få succes i en moderne verden, hvor man er nødt til at agere hurtigt. Vores informationsplatform, iCON by Coface, udnytter økonomisk information og Cofaces stærke verdensomspændende netværk. På den måde kan virksomheder som din omdanne rådata til værdifuld viden og unik indsigt og dermed undgå debitortab og få øje på nye forretningsmuligheder.
Matthieu Garnier, direktør for koncernens informationstjenester

iCON by Coface giver unik indsigt i din virksomheds forretningsmiljø og giver dig en konkurrencefordel: 

  • Informationsrapporter: Coface udarbejder en risikoprofil på dine vegne, så du kan finde ud af alt, hvad der er værd at vide om dine partneres økonomiske sundhed og deres betalingsadfærd.
  • Kreditværdighed: Cofaces analyse af risikoen for manglende betaling hjælper dig med at vurdere en partners evne til at opfylde sine finansielle forpligtelser i de næste 12 måneder (styrke, rentabilitet, solvensgrad, betalings- og erstatningshistorik).
  • Skræddersyet kreditanbefaling: Vurder sandsynligheden for, at en virksomhed går konkurs, håndter dine risici ved hjælp af en skræddersyet og letforståelig kreditanbefaling, der inkluderer vurderinger af lande- og modpartsrisiko sammen med Cofaces øjeblikkelige kreditanbefalinger.
  • Finansielle nøgletal: Peer Groups leverer indsigter, der er nemme at anvende, via en datavidenskabelig løsning, så du kan sammenligne en virksomheds finansielle nøgletal med dens konkurrenter.
  • Økonomisk indsigt: Dette dynamiske dashboard hjælper dig med at forudsige risici og straks finde de bedste investeringsmuligheder ud fra land og branche. Det bygger på datavidenskab, økonomiske nøgleindikatorer og scores genereret af Cofaces økonomer: forretningsmiljøet og makroøkonomien, bankrelaterede, miljømæssige, politiske og sociale risici, betalingsindekset og køberrisikoen osv.

Udforsk iCON by Coface, og tag de bedste kreditbeslutninger, så du kan lægge en forretningsstrategi og have en fordel i forhold til dine konkurrenter!

Skab nye muligheder for din virksomhed med iCON by Coface og den information, vi kan levere.

Forfattere og eksperter

  • Matthieu GARNIER

    Group Business information director

Se vores løsning