Kreditforsikring - Coface for mere sikker handel

Privatlivspolitik for jobansøger

Privatlivspolitik - personlige oplysninger gældende for jobansøger

1. Indledning

Denne erklæring beskriver de foranstaltninger, som Coface Norden Services A/S og den danske filial af Compagnie Française d’assurance pour le Commerce Extérieur (herefter samlet benævnt som "Coface") træffer for at beskytte vores medarbejderes personlige data, som vi behandler.
Vi er forpligtet til at beskytte de personlige data, som vi behandler om dig, i overensstemmelse med principperne for databeskyttelse i EU's generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR"). Denne erklæring gælder for alle persondata hos Coface, uanset om de opbevares i elektronisk form eller i et arkiveringssystem, f.eks. et personaledokument, der er beregnet til at indgå i et arkiveringssystem.
Denne erklæring kan blive ændret med jævne mellemrum. Vi vil offentliggøre ændringer til denne erklæring på vores hjemmeside, og eventuelle ændringer træder i kraft inden for en rimelig frist efter udgivelse.

 

2. Identiteten af den dataregisteransvarlige

De fælles dataregisteransvarlige, der er ansvarlige for behandlingen af dine personlige data, er:
a) Coface Norden Services A/S, Jens Ravns Vej 11 C, DK-7100 Vejle, registreret i Danmark med CVR-nummer 25796527.
b) Dansk filial af Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, Jens Ravns Vej 11 C, DK-7100 Vejle, registreret i Danmark med CVR-nummer 26811279.
Den registeransvarlige for dine data vil være den organisation, hvor du er ansat.
Koncernens databeskyttelsesofficer er:Franck Marzilli (coface_dpo@coface.com)

 

3. Hvilke oplysninger indsamler organisationen?

Organisationen indsamler en række oplysninger om dig. Dette omfatter:
 • Dit navn, adresse og kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer.
 • Oplysninger om dine kvalifikationer, færdigheder, erfaring og ansættelseshistorik.
 • Oplysninger om dit nuværende lønniveau, herunder frynsegoder.
 • Om du har et handicap, som organisationen i rimeligt omfang skal tilpasse sig under ansættelsesprocessen, og såfremt du tilbydes ansættelse.
 • Eventuel test af din personprofil
 • Oplysninger om dit køn, din etnicitet, religion, seksuelle orientering samt alder for at sikre lige muligheder under rekrutteringsprocessen.
 • Oplysninger om din ret til arbejde i Danmark.
 

4. Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?

Organisationen kan indsamle disse oplysninger på flere forskellige måder. Data kan f.eks. være indeholdt i et elektronisk ansøgningsskema, i et CV, hentet fra dit pas eller andre identitetsdokumenter eller indsamlet gennem interviews eller andre former for vurdering.
Organisationen kan også indsamle personlige data om dig via rekrutteringskonsulenter, f.eks. dit CV. Når vi arbejder med rekrutteringsbureauer, beder vi dem om at acceptere vores GDPR-erklæring og træffe foranstaltninger for at sikre, at de har opsamlet og overført dine data korrekt til os, og at du er gjort opmærksom på vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og rettigheder.
Organisationen kan også indsamle personlige data om dig fra tredjeparter, såsom referencer fra tidligere arbejdsgivere, information fra udbydere af baggrundstjek til ansættelse samt oplysninger fra strafferegistre. Organisationen vil kun søge information fra tredjeparter, når du har fået et jobtilbud, og vil informere dig om det.
Data opbevares på en række forskellige steder, herunder i din ansøgningsjournal, i HR-styringssystemer og på andre it-systemer (herunder e-mail). Disse oplysninger lagres i Danmark og i Frankrig, hvor vi har vores hovedkontor.
 

5. Hvorfor behandler organisationen personlige data?

Organisationen skal behandle data for at træffe foranstaltninger i forbindelse med din jobansøgning forud for indgåelse af en kontrakt med dig. Det kan også være nødvendigt at behandle dine data for at indgå en kontrakt med dig.
I nogle tilfælde skal organisationen behandle data for at sikre, at den overholder sine juridiske forpligtelser. Dette omfatter et uddybende baggrundstjek. For ansættelse i visse stillinger vil organisationen indhente oplysninger fra strafferegistre. I tilfælde, hvor organisationen indhenter disse oplysninger, gør den det for at sikre, at potentielle medarbejdere ikke har en kriminel dom, der er uforenelig med at arbejde med finansielle tjenesteydelser.
Organisationen har en berettiget interesse i at behandle personoplysninger i løbet af rekrutteringsprocessen og i at føre fortegnelser over processen. Organisationen kan også have brug for at behandle data fra jobansøgere for at reagere på og forsvare sig mod juridiske krav.
Organisationen kan behandle særlige kategorier af data, såsom oplysninger om etnisk oprindelse, seksuel orientering, religion eller tro, med henblik på at overvåge rekrutteringsstatistikker og sikre, at vores processer og procedurer ikke diskriminerer kandidater på grundlag af køn, race eller handicap. Organisationen kan også indsamle oplysninger om, hvorvidt ansøgere er handicappede for at foretage rimelige tilpasninger for ansøgere med handicap.
Fuldstændige oplysninger om de data, der indsamles, og det lovlige grundlag hertil findes i bilag 1.
Hvis du ikke får stillingen, kan organisationen opbevare dine personlige data i tilfælde af fremtidige beskæftigelsesmuligheder, som du måske er et match til. Dine personlige data bliver også automatisk overført til andre jobansøgninger, du eventuelt sender til os. Du har mulighed for at gennemgå og redigere oplysningerne inden indsendelse. Organisationen vil bede om dit samtykke, før den opbevarer dine data til dette formål. Du kan når som helst fratage dit samtykke.
 

6. Hvem har adgang til data?

Dine oplysninger kan blive delt internt i forbindelse med træning i rekruttering. Dette omfatter medlemmer af HR- og rekrutteringsteamet, interviewere, som er involveret i rekrutteringsprocessen, ledere i det forretningsområde, hvor der er en ledig stilling, og internt IT-personale, hvis adgang til data er nødvendig for udførelsen af deres arbejde.
Som led i ansøgningsprocessen kan du blive bedt om at gennemføre en test. For at gøre dette vil dit navn og din e-mailadresse blive delt med vores tredjepartsleverandører med henblik på at administrere testen. De overfører ikke data uden for EØS.
Dine data kan imidlertid overføres uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvis din tidligere arbejdsgiver er placeret uden for EØS.
 

7. Hvordan beskytter organisationen data?

Organisationen tager sikkerheden af dine data meget alvorligt. Den har interne politikker og kontrolprocedurer på plads for at sikre, at dine data ikke går tabt, ødelægges ved et uheld, misbruges eller afsløres for andre, og at de er ikke tilgængelige for andre, undtagen for vores medarbejdere, når de udfører deres opgaver.
 

8. Hvor længe opbevarer organisationen data?

Hvis din jobansøgning ikke resulterer i ansættelse, vil organisationen opbevare dine data i sine registre i 12 måneder efter afslutningen af den pågældende ansættelsesproces. Hvis du med et separat samtykke har indvilliget i at lade organisationen opbevare dine personlige data, arkiverer organisationerne dine data i sine registre i yderligere 12 måneder med henblik på fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Ved afslutningen af denne periode (eller når du trækker dit samtykke tilbage) bliver dine data slettet.
Hvis din jobansøgning resulterer i ansættelse, overføres de personlige data, som er indsamlet i løbet af ansættelsesprocessen, til din personalejournal og opbevares under din ansættelsesperiode. Perioderne, under hvilke dine data vil blive opbevaret, vil blive oplyst i en ny erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
 

9. Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder, som du kan håndhæve. Du kan:
 • Anmode om at få udleveret en kopi af dine data.
 • Anmode organisationen om at ændre ukorrekte eller ufuldstændige data.
 • Anmode organisationen om at slette eller stoppe behandlingen af dine data, for eksempel hvor dataene ikke længere er påkrævet til behandling.
 • Anmode om, at dine data, der er oplyst af dig, overføres i maskinlæsbart format ("dataportabilitet"), i det omfang denne rettighed er relevant i konteksten for ansættelse.
 • Gøre indsigelse mod behandlingen af dine data i tilfælde, hvor organisationen påberåber sig legitime interesser, eller hvor beslutninger om dig udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering.
 
Håndhævelsen af disse rettigheder er ikke absolut og kan være underlagt visse betingelser og undtagelser i henhold til GDPR. Hvis du gerne vil håndhæve nogen af disse rettigheder, bedes du kontakte vores lokale overholdelsesansvarlige ved at sende en e-mail til personaldata@denmark.com.
Hvis du mener, at Coface ikke har overholdt dine databeskyttelsesrettigheder, kan du indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København, telefon:
+45 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.
 

10. Hvad sker der, hvis du ikke oplyser personlige data?

Du har ingen lovpligtig eller kontraktlig forpligtelse til at oplyse data til organisationen under ansættelsesprocessen. Men hvis du ikke giver oplysningerne, kan organisationen muligvis ikke behandle din ansøgning korrekt eller overhovedet. Det lovmæssige grundlag for at behandle de data, vi indsamler, er formuleret i bilag 1.
 
Bilag 1
 
2019_06_25_16_37_01_Erklæring_om_beskyttelse_af_personlige_oplysninger_gældende_for_jobansøg.._002
 
Top
 • Danish