Coface tilbyder

Top-up-forsikring

Mulig top-up-dækning i en række lande uden for EU/OECD

Top-up-forsikring

Genforsikring uden for EU/OECD

Statslig top-up-forsikring
Den statslige genforsikringsaftale giver mulighed for at tilbyde en top-up-dækning i de tilfælde, hvor Coface kun kan tilbyde en delvis dækning under jeres almindelige Globalliance kontrakt.

 

Aftalen omfatter en lang række lande uden for EU/OECD. EU-regler forbyder genforsikring i lande inden for OECD. Se EKF's landeliste.

 

Det skal understreges, at der kan gælde særlige forsikringsbetingelser på udvalgte lande. Eventuelle særlige betingelser vil fremgå af jeres Globalliance kontrakt eller på den fremsendte bekræftelse om forsikringsdækning.

 

Ansøgning
For at kunne ansøge om en top-up-dækning skal I have en Globalliance kontrakt, og I skal have underskrevet en erklæring om ikke-bestikkelse, miljøforhold og dansk økonomisk interesse. Du kan downloade erklæringen her.

 

Ansøgning om top-up-dækning kan ske ved fremsendelse af mail til underwriting-denmark@coface.com med angivelse af følgende informationer:

 

- Forsikringsaftalenummer (Globalliance kontrakt)
- Debitors navn
- Coface reference
- Nuværende dækning / valuta
- Ønsket top-up dækning / valuta
- Eventuelle bemærkninger

 

Den ønskede top-up-dækning kan maksimalt være det samme beløb som den eksisterende dækning under jeres Globalliance kontrakt. Hvis der eksempelvis er godkendt et kreditmaksimum på DKK 500.000 under jeres Globalliance kontrakt, kan I maksimalt få DKK 500.000 som top-up-dækning.

Top