Coface tilbyder

Genforsikring

Genforsikring af eksportkreditter

Genforsikring gennem EKF

Genforsikring af eksportkreditter

Siden 2009 har EKF kunnet genforsikre de private kreditforsikringsselskabers eksportkreditter til danske virksomheder. Aftalen, der er indgået med EKF, har til formål at øge de private kreditforsikringsselskabers risikovillighed. Aftalen betyder, at risikoen deles mellem jer, Coface og EKF og kan være et godt supplement til jeres nuværende kreditforsikring.

 

Aftalen omfatter en lang række lande uden for EU/OECD.

 

EU-regler forbyder genforsikring i lande inden for OECD. Se EKF's landeliste.

 

Genforsikringsaftalen med EKF forudsætter, at I har modtaget et afslag eller en delvis dækning på jeres ansøgning og at debitor har domicil i et af de lande, der er omfattet af aftalen. Endvidere skal I godkendes af Coface og EKF, hvilket forudsætter, at I har underskrevet og indsendt en EKF-erklæring til Coface om ikke-bestikkelse, miljøforhold og dansk økonomisk interesse.

 

Præmiesats og selvrisiko

Præmiesatsen er fast og er bestemt af EKF ud fra følgende landegruppering:

 

Landegruppe 1: præmie 0,90 %
Landegruppe 2: præmie 1,40 %
Selvrisiko er 15 % for begge landegrupper.

 

Top Up Dækning
EKF tilbydder ekstra dækning i de tilfælde, hvor de private kreditforsikringsselskaber ikke kan dække det fulde beløb. Præmien er 0,5 % af omsætningen i begge landekategorier, dog minimum den pris der betales på standardpolicen. Selvrisikoen er som på standardpolicen med kreditforsikringsselskabet.

 

Kreditvurdering
Det er Coface, der foretager kreditvurderingen, men det sker ud fra nogle retningslinjer for kreditvurdering, der er fastsat i aftalen mellem EKF og kreditforsikringsselskaberne.

 

 

Skadesbehandling og udbetaling af erstatning
Der er Coface, der foretager skadesbehandlingen, og det er Coface, der sammen med forsikringstager er ansvarlige for opfølgningen af nødlidende fordringer. Forsikringstager, Coface og EKF har alle andel i et eventuelt tab, hvoraf EKF tager den største andel af tabet. 
 

Top-up-forsikring

Top-up-forsikring

Statslig top-up-forsikring
Den statslige genforsikringsaftale giver mulighed for at tilbyde en top-up-dækning i de tilfælde, hvor Coface kun kan tilbyde en delvis dækning under jeres almindelige Globalliance kontrakt.
Aftalen omfatter en lang række lande uden for EU/OECD. EU-regler forbyder genforsikring i lande inden for OECD. Se EKF's landeliste.
Det skal understreges, at der kan gælde særlige forsikringsbetingelser på udvalgte lande. Eventuelle særlige betingelser vil fremgå af jeres Globalliance kontrakt eller på den fremsendte bekræftelse om forsikringsdækning.
Ansøgning
For at kunne ansøge om en top-up-dækning skal I have en Globalliance kontrakt, og I skal have underskrevet en erklæring om ikke-bestikkelse, miljøforhold og dansk økonomisk interesse. Du kan downloade erklæringen her.
Ansøgning om top-up-dækning kan ske ved fremsendelse af mail til underwriting@coface.dk med angivelse af følgende informationer:
- Forsikringsaftalenummer (Globalliance kontrakt)
- Debitors navn
- Coface reference
- Nuværende dækning / valuta
- Ønsket top-up dækning / valuta
- Eventuelle bemærkninger
Den ønskede top-up-dækning kan maksimalt være det samme beløb som den eksisterende dækning under jeres Globalliance kontrakt. Hvis der eksempelvis er godkendt et kreditmaksimum på DKK 500.000 under jeres Globalliance kontrakt, kan I maksimalt få DKK 500.000 som top-up-dækning.

Top