Coface tilbyder

Single Risk

Dækning af jeres kontrakter og investeringer i udlandet

Fire gode grunde til at vælge “Single Risk”

  • Beskyttelse mod risici, der er specifikke for handel med udlandet;
  • Fem typer garanti til dækning af alle behov og alle sektorer;
  • Skræddersyede, skalerbare individuelle policer defineret ved jeres mægler;
  • Løsninger til sikring af flere lande, flere debitorer, enkelte eller mange risici. 
Skiftende lovgivning, kontraktbrud, ekspropriation, nationalisering, væbnet konflikt, uroligheder på arbejdsmarkedet, terroristhandlinger, osv.  Verden er ustabil, og derfor tilbyder Coface "Single Risk"-løsningen til virksomheder og pengeinstitutter, der er eksponerede for erhvervsmæssige og potitiske risici i udlandet

 

“Single Risk” drejer sig omkring fem innovative kontrakter:

  • Political Risk guarantee
  • Export & Domestic guarantee
  • Import guarantee
  • Financing guarantee
  • Investment guarantee

Single Risk Cover: Sikring af individuelle risici - globalt

Global sikring af risici

Sikring af særlige transaktioner i samarbejde med Unistrat Coface, Paris

 

Sikring af deltagende interesser (f.eks. mod overtagelse, ekspropriation, manglende dividende-betaling)

 

Sikring af f.eks. forfaiting, leasing, osv.

 

Forsikringsdækning for manglende levering og opsigelse af den underliggende importkontrakt i relation til import under modkøbshandler og handler der involverer forudfinansiering af varer.

Top