Coface tilbyder

Inkasso

Inkasso er et essentielt aspekt af den risikostyring, Coface tilbyder sine kunder

Fire gode grunde til at bruge coface's inkasso-services

 • Optimeret risikostyring
 • Værdifuld support i tider med udfordringer
 • Muligheden for at bibeholde et godt kundeforhold med debitor og derfor muligheden for fornyet forretningsvolumen i fremtiden
 • Adgang til lokale retsfaciliteter

Coface tilbyder sine kunder inkasso som en vigtig del af risikostyringen.

 

Denne aktivitet kræver en høj grad af juridisk ekspertise og et globalt talent-netværk, som Coface har både gennem sine egne resourcer og via sit “CreditAlliance” partnernetværk.

 

Vore kunder har adgang til vores inkassoservices for både deres forsikrede og ikke-forsikrede fordringer.

Inkasso hos Coface i Danmark…

Inkasso hos Coface i Danmark…

Som en integreret del af vores forsikringsløsning kan vi tilbyde fuld inkassoservice.

 

Rettidig betaling af tilgodehavender forbedrer likviditeten, sikrer overskuddet og bevarer friheden til at bevæge sig i markedet.

 

Af den grund har alle virksomheder - fra nystartede til multinationale - behov for et velfungerende bogførings- og rykkersystem som et minimumsgrundlag for kreditstyringen. Flere og flere virksomheder vender sig mod hel eller delvis professionel assistance. Coface sætter fokus på en professionel behandling med succeskriterier som inddrivelse og bevarelse af det gode forhold mellem leverandør og kunde.

 

Vi dækker hele verden med både udenretslig og retslig inkasso. I nogle tilfælde kan der selv efter konstateret insolvens inddrives beløb. I retslige sager arbejder vi sammen med erfarne advokater i de forskellige lande.

 

Gennem vores online system DCON er det enkelt for jer at holde jer orienteret om udviklingen i eventuelle sagsforløb. På DCON Online er der mulighed for følgende:

 

- Mulighed for at fremsende ny inkassosag, hvor I føres gennem alle trin i overdragelsesprocessen.

- Direkte online kommunikation gennem vore sagsbehandlere i Danmark.

- Enkel overdragelse af fordringsdata, betalinger og informationer.

- Overblik over alle igangværende sager.

- Mulighed for detaljeret visning af en bestemt sag.

- Visning af alle ændringer siden sidste log in.

På DCON Online er der mulighed for følgende: 

 • Mulighed for at fremsende ny inkassosag, hvor I føres gennem alle skridt i overdragelsesprocessen.
 • Direkte online kommunikation gennem vore sagsbehandlere i Danmark.
 • Enkel overdragelse af fordringsdata, betalinger og informationer.
 • Overblik over alle igangværende sager.
 • Mulighed for detaljeret visning af en bestemt sag.
 • Visning af alle ændringer siden sidste log in. 
DCON Online
Gennem vores online system DCON er det enkelt for jer at holde jer orienteret om udviklingen i eventuelle sagsforløb.

 

Top
 • Danish