Coface tilbyder

Risikoanalyse og vurderinger

Adgang til vores mest strategiske oplysninger

vores risikoanalyse er baseret på:

  • vores makroøkonomiske ekspertise i vurdering af landerisici,
  • vores kontekstuelle forretningsekspertise,
  • vores makroøkonomiske ekspertise opbygget over 60 års betalingserfaring.

Coface tilbyder jer analyser og vurderinger der giver jer mulighed for på den ene side at vurdere risikoen for at et lands virksomheder misligholder deres forpligtelse, og på den anden for at vurdere forretningsklimaet i det land, hvortil I ønsker at eksportere varer eller services.

 

 

 

 

analyse af landerisici
Takket være Coface’s ekspertise i landerisici, er 158 landeevalueringer, udarbejdet på basis af makroøkonomiske, finansielle og politiske data, stillet gratis til rådighed.

Som følge af den jævnlige opdatering giver de et estimat over den gennemsnitlige kreditrisiko for et lands virksomheder. Dette er et uvurderligt værktøj, der giver en indikation af et lands potentielle indflydelse på virksomheders økonomiske engagement/forpligtelser.

 

Naturligvis kan der være nogle meget solide virksomheder i høj-risiko lande, ligesom der kan være nogle risikable i pålidelige lande. Den generelle risko er således en kombination af virksomhedsspecifikke faktorer og faktorer relateret til det land, hvor virksomheden drives. Vores analyser anvender en syv-trins rangeringsskala. I dalende risikoorden er de: A1, A2, A3, A4, B, C og D. 

 

Evaluering af erhvervsklimaet
Evaluering af erhvervsklimaet involverer måling af et lands styring af den private sektor - med andre ord virksomheders økonomiske gennemsigtighed og domstolenes effektivitet i forhold til afregning af gæld. 

Hos Coface gør vi dette på baggrund af:

  • in-house konsultering med involvering af alle vores foretagender globalt
  • evalueringer af erhvervsklima foretaget af internationale organisationer

Med henblik på vurdering af disse miljøer fokuserer hovedparten af evalueringer på landes likvidetet og generelle solvens. Coface går viderere med basering af vores risikovurdering på vores microøkonomiske erfaring. 

 

Som vi ser det, er det vigtigste at vide:

  • om en virksomheds konti på behørig vis korrekt reflekterer deres økonomiske situation;
  • om det lokale retssystem i tilfælde af ubetalt gæld vil yde retfærdig og effektiv afregning.

 

Denne vurdering beror på Coface's globale netværk og erfaringen, der hidrører fra vores erfaring i underwriting risici, undersøgelse af virksomheder og håndtering af debitorer. Vores vurderinger af erhvervsmiljø anvender en syv-trins skala. I stigende risikoorden er disse: A1, A2, A3, A4, B, C og D.

Coface’s økonomiske research

Coface’s economic research

Som kreditforsikrer med global tilstedeværelse giver os et fremragende generelt overblik over virksomheder og deres betalingsregistreringer.

 

Vores økonomiske research er således baseret på historisk erfaring om de risici, vi dækker, og har også til formål at evaluere de samme risici:

 

- makroøkonomisk analyse og overvågnng af politiske, bankrelaterede og finansielle risici er integreret i vores virksomheds daglige drift.

 

- microøkonomiske signaler i form af registrerede restancer giver os mulighed for at finpudse vores diagnose om de relevante økonomier og sektorer, samt vores prognoser og evalueringer.

Top